خانه نجوم نجف آباد

جلسه 3 دوره تکمیلی: سه شنبه 28مهرماه ساعت4:30الی6عصر

آشنایی با ابزارهای نجومی قدیمی

آلودگی نوری

مدرس: خانم میرشمشیرگران

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد
تاریخ رصد:
چهارشنبه 30/12/1437 هجری قمری مصادف با 22/7/1394 هجری شمسی برابر با 2015-14-October میلادی
ساعت شروع رصد: 17:30

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نجف آباد - مکان رصد: روستای همت آباد
( طول جغرافیایی: 51:22:--E -- عرض جغرافیایی: 32:38:--N)

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 17:33
زمان ظاهری غروب خورشید: 17:30
مکان غروب خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: ابری

نتیجه ی رصد:
بعد از غروب خورشید با جشم مسلح رویت شد.
بعد از غروب خورشید با جشم غیر مسلح رویت شد.

مشروح گزارش:

وضعیت

نتیجه

زمان اولین رویت

 

توسط

نوع ابزار

زمان آخرین رویت

 

بعد از غروب خورشید

با چشم غیر مسلح

17:45

 

خانم زهرا گلی

 

18:21

 

بعد از غروب خورشید

با چشم مسلـــــــح

17:44

 

آقای فرقانی

دوربین دوچشمی70*15

18:21

 
 

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دوچشمی90*20, دوچشمی80*15,دوچشمی70*15
رصد گـران و همراهان:
آقایان: حسن قضاوی,عبدالرحمان نادرخانی,محمدرسول فرقانی
خانم ها:زهرا گلی,مرضیه نیری

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ رصد:
دوشنبه 28/12/1436 هجری قمری مصادف با 20/7/1394 هجری شمسی برابر با 2015-12-October میلادی
ساعت شروع رصد: 05:15

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نجف آباد ( نجف آباد ) - مکان رصد: نجف آباد
( طول جغرافیایی: 51:22:--E -- عرض جغرافیایی: 32:38:--N)

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی طلوع خورشید: 06:05
زمان ظاهری طلوع خورشید: 06:10
مکان طلوع خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: دارای غبار

نتیجه ی رصد:
قبل از طلوع خورشید با جشم مسلح رویت شد.

مشروح گزارش:

وضعیت

نتیجه

زمان اولین رویت

ارتفاع ماه

توسط

نوع ابزار

زمان آخرین رویت

قبل از طلوع خورشید

با چشم مسلـــــــح

05:30

 

آقای حسن قضاوی

تلسکوپ9اینچ کاسگرین

06:02

زاویه ساعتی هلال: از ساعت تا ساعت در مجموع 70

                 

 

توضیحات:
برنامه رویت هلال صبحگاهی در دو مکان برگزار گردید.
آقای قضاوی در پشت بام منزل ساعت 5:30 به وسیله تلسکوپ هلال را رویت کردند و تا زمان طلوع خورشید هلال را دنبال نمودند.
بقیه اعضاء گروه در حوالی جنوب نجف آباد مستقر شدند و آقای نادرخانی ساعت 5:43 به وسیله دوربین 90*20 هلال را به مدت 2دقیقه رویت نمودند.

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
تلسکوپ9اینچ ماکستوف کاسگرین,دوربین دوچشمی90*20, 80*15
رصد گـران و همراهان:
آقایان:حسن قضاوی,عبدالرحمانرنادرخانی,رسول فرقانی
خانم ها: زهرا گلی,مرضیه نیری

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

شروع دوره جدید تکمیلی نجوم

با حضور اساتید مجرب و موضوعات متنوع

هر هفته سه شنبه ها ساعت 4:30 الی 6عصر

شماره تماس : 03142745101

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

تاریخ رصد:
دوشنبه 30/11/1436 هجری قمری مصادف با 23/6/1394 هجری شمسی برابر با 2015-14-September میلادی
ساعت شروع رصد: 18:45

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایرانا - اصفهان - شهرستان نجف آباد ( نجف آباد ) - مکان رصد: قلعه غریب خان
( طول جغرافیایی: 51:22:--E -- عرض جغرافیایی: 32:38:--N)

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 19:12
زمان ظاهری غروب خورشید: 19:02
مکان غروب خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: ابری

نتیجه ی رصد:
رویت نشد.

مشروح گزارش:

متاسفانه علی رغم تلاش گروه ، هلال ماه به علت پوشش ابر رویت نشد.

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دوچشمی90*20 , 80*15 ,70*15

رصد گـران و همراهان:
آقایان :حسن قضاوی,عبدالرحمان نادرخانی,محمدرسول فرقانی
خانم ها:‌زهرا گلی,مرضیه نیری

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان  نجف آباد
تاریخ رصد:
شنبه 28/11/1436 هجری قمری مصادف با 21/6/1394 هجری شمسی برابر با 2015-12-September میلادی
ساعت شروع رصد: 05:45

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نجف آباد ( نجف آباد ) - مکان رصد: خانه نجوم
( طول جغرافیایی: 51:22:--E -- عرض جغرافیایی: 32:38:--N)

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی طلوع خورشید: 06:45
مکان طلوع خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: صاف

نتیجه ی رصد:
قبل از طلوع خورشید با چشم غیر مسلح رویت شد.

مشروح گزارش:

وضعیت

نتیجه

زمان اولین رویت

ارتفاع ماه

توسط

قبل از طلوع خورشید

با چشم غیر مسلح

06:05

 

آقای حسن قضاوی

 

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دوچشمی80*15, 70*15

رصد گـران و همراهان:
آقایان :حسن قضاوی,محمدرسول فرقانی,عبدالرحمان نادرخانی
خانم ها:زهرا گلی

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش رویت هلال شامگاهی ذی القعده 1436

تاریخ رصد:
شنبه 29/10/1436 هجری قمری مصادف با 24/5/1394 هجری شمسی برابر با 2015-15-August میلادی
ساعت شروع رصد: 19:mm

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان قادرآباد- روستای قلعه موسی خان
( طول جغرافیایی: 50:58:--E -- عرض جغرافیایی: 32:36:--N) - منطقه زمانی: 03:30 -

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 19:47
زمان ظاهری غروب خورشید: 19:43
مکان غروب خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: دارای غبار

نتیجه ی رصد:
رویت نشد.

مشروح گزارش:
متاسفانه علی رغم تلاش گروه ، هلال ماه به علت پوشش غباردرافق غربی رویت نشد.
وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
تلسکوپ 9اینچ ماکستوف کاسگرین به همراه مقر آی اپترون
رصد گـران و همراهان:
آقایان: حسن قضاوی,کوروش سرمدی,عبدالرحمن نادرخانی
خانم زهرا گلی

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش رویت هلال صبحگاهی شوال1436

تاریخ رصد:
پنج شنبه 27/10/1436 هجری قمری مصادف با 22/5/1394 هجری شمسی برابر با 2015-13-August میلادی
ساعت شروع رصد: 05:mm

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نایین
( طول جغرافیایی: 52:47:--E -- عرض جغرافیایی: 32:39:--N) ارتفاع از سطح دریا: 2090

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 06:26
زمان ظاهری غروب خورشید: 06:33
مکان غروب خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: صاف

نتیجه ی رصد:
قبل از طلوع  خورشید با چشم غیر مسلح رویت شد.

زمان اولین رویت:5:20

رصدگر:زهرا گلی

توضیحات:

برنامه رصد بارش شهابی برساووشی همزمان بابرنامه رویت هلال صبحگاهی شوال برگزار گردید.
وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دوچشمی80*15
رصد گـران و همراهان:
آقایان:حسن قضاوی,کوروش سرمدی,عبدالرحمن نادرخانی
خانم ها: زهرا گلی,الهه خیرالهی
همراهان: اعضاء شرکت کننده در برنامه تور رصدی بارش شهابی

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

 

گزارش رویت هلال شامگاهی شوال 1436

تاریخ رصد: جمعه 26تیرماه 1394 ،30 رمضان 1436، 17 جولای 2015

مکان رویت: استان اصفهان ،شهرستان نجف آباد ،روستای قلعه موسی خان

مختصات جغرافیایی مکان: 32درجه و36 دقیقه شمالی ، 50 درجه و58 دقیقه شرقی

نتیجه رویت: هلال رویت شد.

زمان محاسباتی غروب خورشید: 20:12

زمان رویت با چشم مسلح :20:06 ،رصدگرآقای فرقانی ،ابزار دوچشمی 70*15

زمان رویت با چشم غیر مسلح : 20:24 ، رصدگر خانم گلی ،

زمان آخرین رویت: 20:40

ابزار رصد: تلسکوپ 6 اینچ ماکستوف ، دوربین دوچشمی 90*20 ، دو چشمی 80*15، دوچشمی 70*15

رصدگران: آقایان : حسن قضاوی ،کوروش سرمدی ،محمد مهدیه ، عبدالرحمان نادرخانی ، محمد رسول فرقانی، محمد باقری

خانم ها: مرضیه نیری ، زهرا گلی، فهیمه نسیمی

همراهان : محمد کیانیان ، مجید کاظمی ، دهدار محترم روستا جناب آقای شهیدی ،امام جماعت مسجد روستا به همراه جمعی از اهالی

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

تاریخ رصد:  چهارشنبه 24تیرماه 1394 ،28 رمضان 1436، 15 جولای 2015

مکان رویت: استان اصفهان ،شهرستان نجف آباد ،خانه نجوم

مختصات جغرافیایی مکان: 32درجه و37 دقیقه شمالی ، 51 درجه و 21 دقیقه شرقی

نتیجه رویت: به علت پوشش ابر درافق هلال رویت نگردید.

ابزار رصد: دوربین دوچشمی 90*20 ، دو چشمی 80*15، دوچشمی 70*15

رصدگران: آقایان : حسن قضاوی ، عبدالرحمان نادرخانی ، محمد رسول فرقانی

خانم ها: زهرا گلی ، مرضیه نیری

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

دوره مقدماتی نجوم تابستان 94

تعداد جلسات

عنوان کلاس

2 جلسه

مقیاس جهان – مفاهیم اولیه – منجم آماتور کیست؟

2 جلسه

منظومه شمسی ( سیارات درونی) – سیستم زمین و ماه

2 جلسه

منظومه شمسی ( سیارات بیرونی) -

2 جلسه

خورشید و پیدایش منظومه شمسی – خرده ریزهای منظومه شمسی

1 جلسه

آسمان نما

2 جلسه

مختصات سماوی و کره ی آسمان – صورت های فلکی

2 جلسه

آشنایی عملی با ابزارها - آزمون

2 جلسه

یک شب رصد آسمان , خارج از شهر (با هماهنگی)

 

مدت دوره : 20 ساعت ، شنبه ها و چهار شنبه ها

هزینه دوره به صورت آزاد : 140000 تومان

هزینه دوره در خانه نجوم : 90000 تومان

شروع دوره : 3/5/94

پایان دوره : 20/6/94

مدت ثبت نام : تا پایان تیر ماه

تذکر 1 : هزینه ثبت نام ، زمان ثبت نام دریافت می گردد.

تذکر2 : در صورت انصراف 20 درصد از کل مبلغ برگشت نمی شود.

آدرس : نجف آباد، خیابان طالقانی، بعد از خیابان دلگشا جنب کوی خندان، 100 متر قبل از دور برگردان شهر شادی، خانه نجوم نجف آباد،تلفکس : 42745101- 09132310573

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد


تاریخ رصد:
چهارشنبه 29/8/1436 هجری قمری مصادف با 27/3/1394 هجری شمسی برابر با 2015-17-June میلادی
ساعت شروع رصد: 19:mm

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نجف آباد - مکان رصد: روستای قلعه موسی خان
( طول جغرافیایی: 50:58:--E -- عرض جغرافیایی: 32:36:--N) - منطقه زمانی: 03:30 -

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 20:14
زمان ظاهری غروب خورشید: 20:11
مکان غروب خورشید: سطح افق
وضعیت افق: دارای غبار
ارتفاع غبار یا ابر از افق: 2 درجه

نتیجه ی رصد:
قبل از غروب خورشید با جشم مسلح رویت شد.
بعد از غروب خورشید با جشم مسلح رویت شد.

 

مشروح گزارش:

وضعیت

نتیجه

زمان اولین رویت

 

توسط

نوع ابزار

زمان آخرین رویت

 

قبل از غروب خورشید

با چشم مسلـــــــح

20:14

 

آقای عابدینی

دوربین دوچشمی90*20

20:46

 

بعد از غروب خورشید

با چشم مسلـــــــح

20:17

 

آقای باقری

دوربین دوچشمی90*20

20:46

 

زاویه ساعتی هلال: از ساعت 2 تا ساعت 6 در مجموع 120

توضیحات:
تمامی اعضاء گروه موفق به رویت هلال شدند.وسه نفر از اعضاء توانستند هلال را با دوربین 32*8 نیز رویت نمایند.
از برکات این هلال ، دیدار دو دوست و منجم با سابقه شهرستان نجف آباد،بعداز مدت زمان طولانی بود.


وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
تلسکوپ9اینچ سلسترون همراه بامقرEQ6
دوربین دوچشمی90*20،دوچشمی80*20،دوچشمی80*15، دوچشمی70*15، دوچشمی32*8


رصد گـران و همراهان:
آقایان:حسن قضاوی،محمدهمایونی،محمدباقری،کوروش سرمدی،عبدالرحمن نادرخانی،محمدمهدیه،محمدرسول فرقانی
خانم ها:زهراگلی،مرضیه نیری،فهیمه نسیمی،فرزانه صفری
همراهان:خانواده محترم آقای همایونی وآقای باقری

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیر ستاداستهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ رصد:

دوشنبه 1394/3/25هجری شمسی مصادف با27شعبان 1436

مکان رصد:

نجف آباد،خانه نجوم

زمان شروع رصد:5:00

رصدگران:

آقایان: حسن قضاوی،عبدالرحمن نادرخانی،محمدرسول فرقانی وخانم زهرا گلی

خانم مرضیه نیری به علت کسالت رویت رادر منزل انجام دادند.

ابزاررصد:

دوربین دوچشمی80*15، 70*15

نتیجه رویت:

هلال با چشم رویت شد.

زمان اولین رویت:5:19

اولین رصدگر رویت کننده: آقای نادرخانی

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

  سحابی ستاره دریایی

Image Credit & CopyrightEuropean Southern ObservatoryVLT

 

شکل و شمایل رشته های گازی درخشان نام ستاره دریایی را برازنده ی  این سحابی می کند. این سحابی که با نام آبل21 هم شناخته می شود، یک سحابی سیاره نمای قدیمی است که در فاصله 1500 سال نوری در طول مرز جنوبی صورت فلکی دوپیکر قرار دارد. این سحابی سیاره نما در واقع در مرحله نهایی در سیر تکاملِ ستاره های کم جرمی همچون خورشید هستند و همانطور که آنها خودشان را از غول قرمزبه ستاره های کوتوله ی سفید تبدیل می کنند و در طی این پروسه لایه های بیرونی خود را پراکنده می کنند. تشعشعات فرابنفش از ستاره های داغ، به درخشش سحابی قدرت بخشیده و آن را درخشان تر می کنند. در این تصویر تلسکوپی از نمای نزدیک،ستاره درخشان در نزدیکی مرکز است، در حالیکه ستاره مرکزی خود سحابی ستاره دریایی که در حال تغییر فرم است در واقع یک ستاره کم نور در پایین مرکزفریم و بیشتر  به سمت راست تصویر است. تخمین زده می شود که این سحابی حدود 4 سال نوری گستردگی دارد.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

اولین برنامه تور رصدی و طبیعتگردی از طرف خانه نجوم نجف آباد،

در روستای آبچویه 45 کیلومتری نایین برگزار گردید.

برنامه رصد و عکاسی از آسمان شب به همراه

طبیعتگردی در این منطقه کویری

 

علاقه مندان به شرکت در برنامه ی تورهای رصدی و طبیعتگردی، می توانند جهت

اطلاعات بیشتر با شماره 09132310573 - 42745101 تماس حاصل نمایند.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

جناب آقای دکتر آیت  به همراه جناب آقای دکتر پیرمرادیان ،طی برنامه ی

بازدید از مرکز خانه نجوم نجف آباد و همچنین آسمان نمای دیجیتال،

تدارک برنامه ای به مناسبت روز جوان ، ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

مرکز نجف آباد را دادند.   

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت حضور در این برنامه ، جهت

اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

درخت کهکشان

برگرفته از سایت ناسا

Image Credit & Copyright: César Vega Toledano ; Rollover Annotation: Judy Schmidt

در ابتدا نگاهی به درخت ها بیاندازید. در شهر سالامانکا ی اسپانیا، عکاس توجه ها را به شکل و شمایل درخت های بلوط پس از هرس کردن جلب می کند.  سپس نگاهی به کهکشان داشته باشید. عکاس تا ساعت 2 بامداد منتظر مانده تا کهکشان راه شیری طلوع کرده و بالاتر از سطح درخت بلوط بیاید. از این نمای زیبا که خیلی حساب شده هم انتخاب شده است، خطوط غباری در کهکشان به نظر می رسد که به صورت طبیعی امتدادی شاخه های درخت اند. در آخر توجهتان را به نور چراغ قوره ایی که در سمت دورتر و مخالف درخت برای تصویر کردن سایه ایی از درخت استفاده شده، جلب میکنیم. در تصویر می بینید که دیگر درختان هم همانند سایه هایی در امتداد افق نسیتا روشن به نظر می رسند. این تصویر در ماه گذشته گرفته شده است.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش رویت هلال شامگاهی شعبان 1436

تاریخ رصد:

29/2/1394 هجری شمسی ، 30/7/1436 هجری قمری ،

مکان رصد:

استان اصفهان، شهرستان نجف آباد

زمان ظاهری غروب خورشید:19:58

مکان غروب خورشید:پشت موانع

نتیجه ی رصد:

رصد با چشم مسلح: اولین رویت :19:51 رصدگر:زهراگلی

رصدباچشم غیرمسلح: اولین رویت:19:51 رصگر:عبدالرحمن نادرخانی

ابزار رصد:

دوچشمی90*20 ،دوچشمی80*15

رصدگران و همراهان:

آقایان:حسن قضاوی،کوروش سرمدی ،عبدالرحمن نادرخانی، رسول فرقانی

خانم ها: مرضیه نیری ،زهرا گلی، فرزانه صفری

همراهان: آقای رجایی و خانم ها:خیرالهی وکیانی

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

گزارش دهنده:

حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ رصد:

یکشنبه27/2/1394 هجری شمسی، 28/7/1436 هجری قمری

ساعت شروع رصد:

5:30

مکان رصد:

استان اصفهان ؛شهرستان نجف آباد؛ پشت بام منزل

مکان طلوع خورشید:

پشت مانع

نتیجه رصد:

هلال رویت نشد.

توضیحات:

به علت مکان طلوع ماه پشت ساختمان موفق به رویت هلال نشدم.

وسایل وابزار:

دوربین دوچشمی80*15

رصدگران:

زهرا گلی

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

تاریخ رصد:
یکشنبه 29/6/1436 هجری قمری مصادف با 30/1/1394 هجری شمسی برابر با 2015-19-April میلادی

مکان رصد:

نجف آباد,پشت بام خانه نجوم

ابزاررصد:

تلسکوپ9اینچ کاسگرین بامقرEQ5, دوربین دوچشمی100*25,دوچشمی80*20, دوچشمی80*15

رصدگران:

آقایان:حسن قضاوی,کوروش سرمدی,رسول فرقانی

خانم ها:گلی,نیری

زمان محاسباتی غروب خورشید:19:37

وضعیت جوی:پوشیده ازغبار

نتیجه رصد:

هلال باچشم مسلح بعد از غروب خورشید رویت شد.

زمان اولین رویت:19:53

رصدگر:آقای قضاوی

ابزاررصد:تلسکوپ9اینچ کاسگرین


نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون