خانه نجوم نجف آباد

25291799471459804744.jpg               

90279328938585995093.jpg           

75569804885918012331.jpg 

عکس از زهرا گلی 

02305002595814364019.jpg 

عکس از حسن قضاوی

20325333495959590542.jpg

عکس از زهرا گلی

32937268798940456939.jpg

93037613597402839993.jpg

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

مکان: نجف آباد

زمان:2 خردادماه 1391برابر با30 جمادی اثانی1433

ابزار رصدی: دوربین دو چشمی 70×15‘80×20‘90×20

رصدگران: آقایان سرمدی و جونبخش خانم ها نیری کیانی ترکان پاینده حقیقی کاظمی گلی توکلی

نتیجه: هلال رویت شد

زمان غروب خورشید:50/7

رویت سیاره زهره:05/8

اولین رویت با جشم مسلح:10/8

شرح گزارش:

آنچه شرایط جوی نجف آباد در روز سه شنبه نشان میداد وضعیت را برای رویت هلال نامناسب می پنداشت. در ساعات بعدازظهر هوا همراه با افزایش ابر و غبار و بارندگی همراه بود‘ این شرایط رویت هلال را غیر  ممکن می کرد ولی با تغییر جزئی هوا در ساعات پایانی روز باعث شد که گروه امیدوار به رویت شوند و در مکان مناسب رصد حاضر شوند. 

این وضعیت تا زمان غروب خورشید ادامه داشت اما دقایقی بعد از غروب با تلاش بسیار اعضا و کم شدن غبار جوی هلال اول ماه رجب در ساعت 10/8دقیقه توسط خانم ترکان و بقیه ی رصدگران رویت شد.

 به امید موفقیت رصدگران

زهرا گلی

 

75028433850266525159.jpg

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون