خانه نجوم نجف آباد

گزارش رویت هلال شوال1433

زمان: 28 امرداد 1391 برابر با 18 آگوست 2012 و 29 رمضان المبارک 1433

رصد روزگاهی:

مکان: اصفهان، نجف آباد (پشت بام منزل)

ابزار: تلسکوپ 100میلی متر آپوکروماتیک به همراه سیستمGOTO،تلسکوپ 3 اینچ ماکستوف-کاسگرین،دوربین عکاسی کانن400d

رصدگران: آقای حسن قضاوی و عظیم عابدینی

نتیجه: با توجه با دقت نشانه روی ابزار اپتیکی و تست دقیق ابزار هلال رویت نگردید

رصد شامگاهی:

مکان: اصفهان، جنوب غرب نجف آباد روستای قادرآباد)36،32 شمالی، 50،58  شرقی)

ابزار: دوربین ها دو چشمی 100*25، 80*20، 70*15، 80*15، 90*20

رصدگران: آقایان محمد باقری، عظیم عابدینی،علی قاهری،محمد مهدیه،حسن وسائلی،حسن قضاوی خانم ها: زهرا گلی،مرضیه نیری، سپیده حقیقی، راضیه ترکان و رضوان پاینده

ثبت رصد: آقایان احمد شفیعی، رسول رجایی، حسن نسیمی   خانم ها: فهیمه نسیمی

همراهان: آقایان موسوی(راننده)، مهندس نادری و مهندس پورپیرعلی

وضعیت هوا: ابر به همراه غبار

زمان غروب خورشید واقعی:7:47دقیقه

زمان غروب خورشید ظاهری: 7:46دقیقه

زمان رویت هلال: 7:52دقیقه

رصدگران هلال: آقایان باقری(70*15) و قضاوی(100*25) و خانم گلی(80*15)

نتیجه رصد: هلال توسط سه رصدگر در زمان اعلام شده رویت گردید

 

25751657384836561006.jpg

00956321984508515756.jpg

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

زمان: 26 امردادماه 1391

مکان: جنوب شهرستان نجف آباد

رصدگران: خانم ها زهرا گلی،مرضیه نیری،راضیه ترکان،سپیده حقیقی و محبوبه کیانی

نتیجه:هلال رویت گردید

 

64158934298958039111.jpg

42598195789699209228.jpg

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون