خانه نجوم نجف آباد

تاریخ رصد:
سه شنبه 29/11/1435 هجری قمری مصادف با 04/6/1393 هجری شمسی برابر با 2014-26-August میلادی 
ساعت شروع رصد: 19

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نحف آباد  - مکان رصد: قلعه موسی خان
( طول جغرافیایی: 50:58:--E -- عرض جغرافیایی: 32:36:--N) - منطقه زمانی: 03:30 - 

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 19:38
زمان ظاهری غروب خورشید: --:--

مکان غروب خورشید: ابر یا غبار
وضعیت افق: ابری

نتیجه ی رصد:
رویت نشد.

مشروح گزارش:

متاسفانه علی رغم تلاش گروه ، هلال ماه به علت پوشش ابرمتراکم غلیظ درافق غرب رویت نشد.
وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
تلسکوپ 6 اینچ اشمیت کاسگرین به همراه سیستم goto، تلسکوپ 100میلی آپو،دوچشمی90*20

رصد گـران و همراهان:
آقایان: قضاوی،سرمدی
خانم خا:گلی،نیری،کاظمی

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()


گزارش دهنده : حسن قضاوی دبیر ستاد استهلال نجف آباد
تاریخ رصد:
یکشنبه 27/10/1435 هجری قمری مصادف با 02/6/1393 هجری شمسی برابر با 2014-24-
August میلادی 
ساعت شروع رصد: 05:15

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نحف آباد ( نجف آباد ) - مکان رصد: نجف آباد
( طول جغرافیایی: 26:23:51
E -- عرض جغرافیایی: 32:37:32N) –

منطقه زمانی: 03:30 - ساعت رسمی - ارتفاع از سطح دریا: 0

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 06:33
زمان ظاهری طلوع خورشید: 06:36
رطوبت: 0 درصد
 
درجه حرارت: 0سانتیگراد
 
فشار هوا: 0 اتمسفر
 
مکان طلوع خورشید: پشت کوه
وضعیت افق: غبار آلوده
ارتفاع غبار یا ابر از افق: 0 درجه

نتیجه ی رصد:
قبل از طلوع خورشید ساعت5:30 با جشم مسلح رویت شد.
قبل از طلوع خورشید ساعت 5:30 با چشم غیر مسلح رویت شد.

اولین رصدگر:زهرا گلی

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دوچشمی80*15، 70*15، تلسکوپ80میلی متری شکستی

رصد گـران و همراهان:
آقایان:قضاوی،سرمدی
، خانم ها:گلی،نیری


نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون