خانه نجوم نجف آباد

گزارش دهنده:

حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ رصد:

یکشنبه27/2/1394 هجری شمسی، 28/7/1436 هجری قمری

ساعت شروع رصد:

5:30

مکان رصد:

استان اصفهان ؛شهرستان نجف آباد؛ پشت بام منزل

مکان طلوع خورشید:

پشت مانع

نتیجه رصد:

هلال رویت نشد.

توضیحات:

به علت مکان طلوع ماه پشت ساختمان موفق به رویت هلال نشدم.

وسایل وابزار:

دوربین دوچشمی80*15

رصدگران:

زهرا گلی

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

تاریخ رصد:
یکشنبه 29/6/1436 هجری قمری مصادف با 30/1/1394 هجری شمسی برابر با 2015-19-April میلادی

مکان رصد:

نجف آباد,پشت بام خانه نجوم

ابزاررصد:

تلسکوپ9اینچ کاسگرین بامقرEQ5, دوربین دوچشمی100*25,دوچشمی80*20, دوچشمی80*15

رصدگران:

آقایان:حسن قضاوی,کوروش سرمدی,رسول فرقانی

خانم ها:گلی,نیری

زمان محاسباتی غروب خورشید:19:37

وضعیت جوی:پوشیده ازغبار

نتیجه رصد:

هلال باچشم مسلح بعد از غروب خورشید رویت شد.

زمان اولین رویت:19:53

رصدگر:آقای قضاوی

ابزاررصد:تلسکوپ9اینچ کاسگرین


نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون