خانه نجوم نجف آباد

 

آنالما بر فراز ایوان مداین

JPEG Hoster

اگر هر روز در زمان یکسانی از خورشید عکس بگیرید، آیا در موقعیت یکسانی قرار خواهد داشت؟ پاسخ این است، نه. و شکلی که از ردیابی مسیر خورشید در یک دوره ی یک ساله پدید می آید آنالما نامیده می شود. جابه جایی ظاهری خورشید، از ترکیب حرکت زمین به دور خورشید و تمایل محور چرخش زمین ناشی می شود. خورشید هنگام تابستان در بالاترین نقطه ی آنالما و هنگام زمستان در پایینترین نقطه ظاهر می شود. امروز، یعنی روز انقلاب زمستانی در نیمکره ی شمالی زمین، خورشید در زیر آنالما قرار دارد. آنالماها بسته به عرض جغرافیایی و همچنین زمان عکس برداری، با هم حداقل اندکی تفاوت خواهند داشت. این آنالمای به خصوص از 46 تصویر خورشید مجزا ساخته شده و طی سال 2003 در آتن یونان گرفته شده است. در پیش زمینه ی این تصویر مرکب،  ستون هایی به تصویر درآمده اند که ایوان مایدن نامیده می شوند، بخشی از ارکتئوم باستانی (معبد آتنا در آکروپولیس آتن)  که در 407 پیش از میلاد تکمیل شده است.

 

تهیه کننده: خانم فرناز محمدی

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون