خانه نجوم نجف آباد

آسمان این شب ها که می رسد عجیب بی قراری می کند و زمین داغ دلش تازه می شود و زخم شرمش سرباز می کند . ملکوتیان حق دارند سر بر دیوار عرش بگذارند و های های گریه کنند . و تنها خداست که می تواند تسلای دل علی باشد .

ماه حق دارد که گوشه ی اختفا را برای گریه اختیار کند و ستارگان چه کنند اگر سر بر شانه ی یکدیگر نگذارند و مصیبت را زبان نگیرند .

آن خانه نمی دانم آن شب به چه قدرتی بر پای ایستاده بود ، آن مدینه چه مدینه ای بود که چنین مصیبتی را تاب آورد و درهم نشکست ، آن چه قبرستانی بود که سرچشمه ی عصمت را در خویش فرو برد و دم برنیاورد ، آن چه خاکی بود که به خود جرأت داد فاطمه را از علی جدا کند ؟

چه رازی بود در شهادت زهرا که خانه فرو نریخت ، مدینه زیر و زبر نشد ، عمود خیمه ی آسمان نشکست و زمین متلاشی نگشت؟   

 

در آن شب تغسیل ماه ،من دیدم که علی در مأمن تاریکی ، سر بر دیوار خانه ی فاطمه ، سر بر محور آفرینش ، سر بر عمود آسمان نهاده بود و زار زار می گریست .

در آن شب علی سر بر دیوار کائنات ، محور آفرینش می سایید و با وجود بی قرار خویش ، همه را به آرامش می خواند .

صلی الله علیک یا فاطمه بنت رسول الله !

 

نویسنده: سید مهدی شجاعی                                     با تشکر از خانم زهرا روح الله

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون