خانه نجوم نجف آباد

زمان : 25 اردیبهشت 89

مکان : پشت بام خانه نجوم نجف آباد

رصدگران : خانم ها عطائی، محمدی، کریمی، زینلی، روح الله، مطهری، مینا کاظمی، سلیمانی، ترکان، هدی کاظمی، گلی، نیری، دری

آقایان قاهری و سرمدی

JPEG Hoster

JPEG Hoster

JPEG Hoster

JPEG Hoster 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون