خانه نجوم نجف آباد

زمان: یکشنبه ٢3/3/١٣٨9

مکان: پشت بام خانه نجوم نجف آباد

ابزار رصدی:  تلسکوپ ۴اینچ تال، دوربین های دو چشمی 80*20 ، 70*15

نتیجه رصد: هلال به راحتی  رویت شد.

رصدگران:

 خانم ها: نیری، ترکان، پاینده، ، هدی کاظمی،مینا کاظمی ، گلی، دری، سلیمانی، زمانیان، محمدی، کیانی، حقیقی، روح اله، عطایی

آقایان: همایونی،انداده، قضاوی، قاهری، سلیمانی، کافی موسوی

 

urckdo5xighp9jqn629.jpg

qd645l54vg3zgec0hgzy.jpg

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون