خانه نجوم نجف آباد

 

با تشکر از گروه رصدی که گزارش کامل زیر را در اختیارمون گذاشتند.

 

گزارش  رصد هلال صبحگاهی 27ماه رمضان 1431

برابر با 16 شهریور ماه 89، و 7 سپتامبر 2010

 

مکان رصد: نجف آباد، ارگ شیخ بهایی

مختصات مکان:

طول جغرافیایی 51:22غربی وعرض جغرافیایی32:38 شمالی

ابزار رصد : دوربین دوچشمی 80*20و 70*15

رصدگران : آقای حسن قضاوی واعضاء گروه رصدی

پایان رصد 6:15

مختصات هلال ماه :

زمان طلوع ماه : 5:17

زمان طلوع خورشید :6:42  

ارتفاع ماه (در لحظه طلوع خورشید) : 16 درجه

سمت ماه : 5 درجه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید :19درجه

فاز ماه : 3درصد

مدت مکث ماه : ا ساعت

طول کمان ماه : برحسب دایره ساعتی  از ساعت 4الی 10 (حدود 180درجه) 

  نتیجه : هلال رویت شد.

شرح رصد:

برنامه رصد هلال صبحگاهی‌از ساعت 5:45 صبح آغاز شد. زمانی که به مکان رصدی رسیدیم ماه طلوع کرده بود و زمان دقیق طلوع ماه در افق مکان رصد رااز دست دادیم. شرایط جوی‌هوا در افق شرقی کمی‌غبار ونیمه ابر‍ی بود. اولین رویت با چشم غیر مسلح در ساعت 5:37 دقیقه بود. ارتفاع ماه در حدود ساعت 5:50 دقیقه به 5 درجه رسید، که در این زمان در صورت فلکی‌اسد قرار داشت. ماه بسیارجذاب بود وزمین تاب آن زیباییش را دوچندان کرده بود. در ادامه حدود ساعت 6:05 دقیقه ارتفاع ماه به حدود 8 درجه رسید. علاوه بر ماه جرم مشخص دیگر سیاره مشتری بود که در افق غرب قابل رویت بود و رصد گران هر کدام باابزار و چشم غیر مسلح آن را رصد کردند. برنامه رصد تا ساعت 6:15 ادامه داشت.

در پایان از مسئول خانه نجوم که گروه رصدی را دراین برنامه همراهی کردند کمال تشکر را داریم.

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون