خانه نجوم نجف آباد

پیش به سوی کشف اسرار کیهان

زمانی بشر تنها زیر سقف آسمان به رویا پردازی می پرداخت و آرزویش چیدن ستاره ای بود که هزاران دست به سویش دراز شده بود . مدت ها بعد به ذهنش رسید ، با رها شدن از گرانش زمین و خارج شدن از جو ، ستاره اش را در دست بگیرد و هدفش فرار از مادرش زمین شد.

کشورهایی مثل روسیه و آمریکا تلاش های بسیاری به صورت انفرادی برای دست یابی به این اهداف انجام دادند. اکنون آن هدف نخستین و هزاران هدف دیگر محقق شده است و برای چیدن ستاره به مشارکت بیشتر و دست در دست یکدیگر نهادن نیاز داریم نه به تنهایی قدم برداشتن، البته چند سالی است که این امر با مشارکت سازمان های فضایی کشورهای مطرح در این عرصه، محقق شده است.

در سال 1999 زمانی که کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در وین برگزار شد ، پیشنهاد برگزاری هفته ای با عنوان هفته ی جهانی فضا مورد بررسی قرار گرفت .این هفته از سال 2000 میلادی از 4 اکتبر تا 10 اکتبر (12 تا18 مهر ) که زمان وقوع  دو اتفاق مهم در حوزه ی دسترسی به فضا می باشد ، در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل برگزار میگردد. چهارم اکتبر 1957 تاریخ پرتاب اولین ماهواره ی ساخت بشر (اسپوتنیک 1) و دهم اکتبر 1967 ذمان امضای قوانین مربوط به فعالیت کشورها در حوزه ی کشف و بهره برداری ازفضای ماورای جو( ماه و سیارات) به صورت صلح آمیز می باشد.

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون