خانه نجوم نجف آباد

پدیده خورشید گرفتگی

طبق پیش بینی های نجومی، خورشید گرفتگی جزئی روز سه شنبه چهاردهم دیماه رخ خواهد داد، بدین جهت گروه رصدی خانه نجوم نجف آباد در نظردارد برنامه رصدی را از ساعت 12 الی 12:30 ترتیب دهد. لذا از تمامی اعضای محترم جهت شرکت در این برنامه دعوت بعمل می آید.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون