خانه نجوم نجف آباد

گزارش هلال شامگاهی صفر 1432

طبق برنامه ریزیهای انجام شده برنامه ای برای رویت هلال این ماه نیز تدارک دیده شد .

مکان مناسب رویت ارگ شیخ بهایی در نظر گرفته شد.

ساعت 4:40 از خانه نجوم حرکت کردیم.وقتی نزدیک ارگ رسیدیم با افقی نا مناسب برای رویت این هلال روبرو شدیم افقی که کاملاً با ابرهایی که تمایل به ریزش باران داشتند پوشیده شده بود، مسیری که درادامه راه بود را ادامه دادیم تا کمی جلوتر به مکان نسبتاً مناسبی رسیدیم ، دوربین ها را نصب کردیم و شروع به رویت کردیم جایی که خورشید غروب میکرد پوشیده از ابر بود وهمین باعث شد که مکان دقیق غروب را نتوانیم ثبت کنیم ولی با این وجود اعضاء گروه رصدی به رویت خود ادامه دادند.

زمان خیلی سریع میگذشت و همچنان به دنبال شکار هلال......

واما سرانجام یکی از اعضاء گروه اعلام رویت کرد

زمان اولین رویت:5:18

ابزاررصد : دوربین دوچشمی 70*15

و بهانه ای برای تشویق بقیه رصدگران ایجاد شد تا مسرانه به دنبال هلال بگردند، چند ثانیه ای نگذشت که تک تک رصدگران موفق به شکار هلالی شدند که هر زمان امکان مخفی شدنش در پشت ابرها بود وهمین جذابیت رویت را دوچندان میکرد.

و به دلیل محدودیت زمانی پایان رویت 5:25 اعلام شد.

به امید پایانی خوش برای تمامی رصدها....

                                                                              گزارشگر:خانم زهرا گلیچشمک

                                                                              

        

 

      

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون