خانه نجوم نجف آباد

گزارش رویت هلال جمادی الثانی 1432

برنامه رصد این ماه مانند ماه گذشته در بام خانه نجوم انجام شد. شروع برنامه در ساعت 19:30 بود.اعضا هر کدام در پشت ابزار نجومی منتظر شکار هلال ماه بودند.بعد از چند تجربه ابری  بودن و ندیدن هلال در ماه های گذشته این بارهم رصدگران در آسمان نیمه ابری امید خود را از دست ندادند و جستجوی خود رابرای رویت هلال شروع کردند. غبارافق و لکه های ابر کوچک و بزرگ باعث شدند که رصدگران تلاش خود را برای دیدن هلال بیشتر کنند تا اینکه بالاخره در ساعت 20 اولین رویت توسط یکی از رصدگران اعلام شد.هلال ماه با زیبایی هر چه تمام تر رخ از پشت ابر نشان داد. رویت  هلال این ماه امید دیگری بود برای رصدگران  که با اشتیاق هر چه تمام تر به رصد هلال در ماه های بعد بپردازند.

برنامه تا ساعت 20:15 ادامه یافت.

زمان غروب خورشید:19:47

زمان غروب ماه:21:03

جدایی زاویه ای :12 درجه

ارتفاع ماه در لحظه غروب:13 درجه

اختلاف سمت ماه با خورشید:2 درجه

فاز ماه:2 درصد

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون