خانه نجوم نجف آباد

با تشکر از خانم سمیرا کاظمی عضو گروه تحقیق و پژوهش به خاطر مقاله جذابشان

مقدمه

کلمه یASTRONOMY) )از دو واژه ی یونانی  ASTRONبه معنای ستاره و   NOMOS به معنای قانون،  گرفته  شده است. علم نجوم در واقع مطالعه ی حرکات،ساختار،تکامل وسرنوشت اجرام اسمانی است.علم نجوم در مسیر تحول خود به کشف بسیاری از قوانین حاکم بر اجرام اسمانی نایل امده است ولی باید گفت که کار تحقیق و پژوهش در این باره هرگز پایان پذیر نیست ،زیرا با پیشرفت تکنولوژی درهر زمان به اسرار تازه ای از جهان افرینش دست می یابیم.

   

                           

 


علم نجوم پاسخ به سوالات و چرا های ادمی درباره ی جهان وماهیت ان است.

از دیدگاهی دیگرعلم نجوم عبارت است از مطالعه ی تکامل طبیعی ومادی اجرام و اجسام آسمانی در زمان ومکان معین، به این ترتیب نجوم با مباحث نظری و فلسفی پیوند بسیار نزدیکی پیدا می کند.

نقش واهمیت نجوم در زندگی بشر انکار ناپذیر است و موارد کاربرد ان عبارت اند از:

نقشه برداری از زمین ،پیشبینی جذرومد ،هوانوردی ،جهت یابی،دریا نوردی،مطالعات وتهیه ی نقشه های جغرافیایی ،طوفان وتوده های هوایی،انواع جبهه ها اتمسفروترکیب ان،فرایندهای انتقال گرما،کیفیت های پدیده های مربوط به تابش، تهیه ی تقویم های مختلف،بررسی نیروی گرانش به کمک محاسبات نجومی و...  .

علم نجوم در بسیاری از موارد کاملا به فیزیک،شیمی،ریاضی،جغرافیا،زمین شناسی و... نزدیک می شود وبا ان ها پیوند می خورد.

علم نجوم در سیر تکاملی خوداز مراحل متعدی گذشته است.بر این اساس عده ای ان را به پنج قسمت تقسیم می کنند:

ﻫﻴﺌت و نجومASTRONOMY))،اختر فیزیک(ASTROPHYSICS

طالعبینی(ASTROLOGY)،کیهان شناسی((COSAMOLOGY و کیهان زایی

(COSMOGONY) که بحث ما مربوط به یکی از شاخه های کیهان شناسی می باشد به همین خاطر به شناخت این رشته می پردازیم.

کیهان شناسی به بررسی قوانین عمومی تکامل طبیعی ومادی جهان و ساختار آن می پردازد یا به عبارت دیگر جهان هستی را به طور کلی در نظر می گیردو به مطالعه ی ان می پردازد

 دو موضوع مهم مورد مطالعه ی کیهان شناسی،بررسی وضع کهکشان ها،نواخترها وﻤﺴﺌﻠﻪی اساسی انبساط جهان می باشد.̓ که ما در نظر داریم وضع کهکشان هارا مورد تحلیل قرار دهیم.

 کهکشان

قبل از هر چیز به مفهوم کهکشان می پردازیم.̓کهکشان عبارت است از تعداد زیادی ستاره که تحت نیروی گرانش متقابل یکدیگر نگه داشته شده اند، به انضمام مقادیر زیادی از ماده ی بین ستاره ای و سحابی ها، مواد تاریک و احتمالا انرژی تاریک.

 اکثر ستارگان جهان درون چنین خوشه هایی قرار گرفته اند. کوچکترین کهکشانها دارای عرضی برابر با چند صد سال نوری و بزرگترین کهکشانها تا 3 میلیون سال نوری عرض دارند؛ کهکشان ها علاوه بر ستارگان منفرد شامل تعداد بسیاری از سامانه های چند تایی ستاره ای و خوشه های ستاره ای که خود شامل خوشه های باز و بسته هستند که خوشه های باز در قسمت بیرونی و خوشه های بسته یا کروی غالبا در قسمت های مرکزی کهکشان ها یافت می شوند.

سیاره  ما در منظومه ی شمسی و منظومه ی شمسی در کهکشان راه شیری یا راه کهکشان  که در شب های صاف به صورت ابری کشیده وبسیار رقیق دیده می شودقراردارد و کهکشان ما به همراه24 کهکشان دیگر ساختار بزرگتری را به نام خوشه ی کهکشانی محلی را می سازند واجتماع خوشه های کهکشانی بزرگترین ساختار عالم که موسوم به ابرخوشه های کهکشانی است را می سازندکه ابر خوشه ی سنبله خوشه ی کهکشانی محلی را در برمی گیرد.̓البته نظریه ی جدیدی بزرگترین ساختار عالم را دیوار کبیرمی داند طبق این نظریه دیوار کبیر متشکل از ابر خوشه‌های کهکشانی و خوشه‌های کهکشانی پراکنده ی بزرگ کشیده می‌باشد. ساختار مذکور حجمی درحدود  260در  730در  30میلیون سال نوری را اشغال می‌کند. به گمان ستاره شناسان جهان شامل تعداد زیادی از چنین دیوارهایی است که  در عرضی از خلا برابر با  400میلیون سال نوری پراکنده شده‌اند. تاکنون 100میلیارد کهکشان،  50ابر خوشه ی کهکشانی در کیهان شناسایی شده است؛حال به بررسی ساختار کلی کهکشان ها می پردازیم.

 اختر شناسی آمریکایی،  به نام ادوین هابل در خلال سال های دهه ی  1920میلادی کهکشان ها را بر اساس شکل ظاهری انان به سه دسته کلی که هردسته به چند زیرگروه تقسیم می شوند، طبقه بندی کرد وسیستم نام گذاری او تا امروز همچنان کاربرد دارد.

این سه عمده کهکشان ها عبارتند از:

بیضوی، نا منظم،  مارپیچی و (کهکشان های گروه ویژه که چند دهه ی اخیر شناخته شده اند.)        

77%از کهکشان های کل عالم مارپیچی 20% بیضوی 3% نا منظم هستند.

               مطلب ادامه دارد........

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون