خانه نجوم نجف آباد

کهکشان های بیضوی:

 

این کهکشان های بیضی شکل به صورت قرص های مسطح هستند.ودر آن ها هیچ بازوی مارپیچی تشخیص داده نمی شود.شکل کامل ویکنواخت آنان نشان از در آرامش بودن وپیری آنان است و رنگ قرمز انان نشان از این دارد که در گذشته ی بسیار دور شکل گرفته اند(زیرا همانطور که می دانیم ستارگان جوان به رنگ آبی و ستارگان پیر به رنگ قرمز دیده می شوند پس این کهکشانهای قرمز نمی توانند از ستارگان آبی تشکیل شده باشند.) از طرف دیگر تمام ماده ی این نوع کهکشان ها بصورت ستاره است .ومواد بین ستاره ای مثل  ابرهای گاز یا غبار تقریبا در بینشان وجود ندارد (به جز استثنائات ) و با اندازه گیری سن آنها مشخص می شود که شکل گیری ستارگان در  آنها حدود 10میلیارد سال پیش متوقف شده است. زیرا آنها فاقد موادخام (غبار و گاز ) برای شکل گیری ستارگانند و هم اینک اینان اجرام پایداری هستند. کهکشان های بیضوی معمولا از میلیاردها ستاره تشکیل یافته اند که مدارهمه انان حول مرکز جرم سیستم است . در کهکشانهای مختلف ، آرایش مداری ستارگان گوناگون است ولی به نظر می رسد که در صد بیشتری از ستارگان اکثر کهکشانهای بیضوی مدارهایی با برون مرکزی زیاد دارند . در آنها تعداد اندکی از ستارگان در مدارهای تقریبا دایروی می گردند و بقیه در مدار های به شکل بیضیهای بسیار کشیده هستند.

 


 کهکشان های بیضوی براساس رده بندی هابل در نمودار ”چنگال گردان “با توجه به خروج از مرکزشان وبه 8 گروه فرعی تقسیم می شوندیک کهکشان بیضوی با خروج از مرکزصفر به صورت0E وکهکشان هایی  که خروج از مرکزشان به تدریج زیاد می شودبه صورت0E تا 7E  طبقه بندی می شوند.

  بدیهی است که کهکشان 7E دارای بیشترین کشیدگی است. مانند کهکشانM78 که در صورت فلکی سنبله قرار دارد. 

 

 

کهکشان های مارپیچی

                                                      

کهکشان های مارپیچی منظومه های پهن شده ای هستند که ظاهرشان حاکی از چرخش واقعی آنهاست در بازو های این کهکشان ها ستارگان جوان آبی رنگ به همراه گاز و غبار فراوان یافت می شود جوانترین ستاره‌های کهکشانهای مارپیچی در بازوهای کم توده یافت می‌شوند و ستاره‌های کهن اکثرا در هسته متراکم قرار دارند، بازوهای آنان به راحتی قابل رویت است زیرا این ناحیه پر چگال امکان تشکیل ستاره های جدید را فراهم می سازد و همچنین مکان استقرار ستارگان درخشان و جوان کهکشان نیز هست در کهکشان های مارپیچی شکل بازوهای مارپیچی از الگوی مشخصی پیروی می کنند که از نظر تئوریک می تواند چرخش ستارگان را از حالت آشفتگی به حالتی همسان و متحد الشکل توجیه و تبدیل کند ؛ هابل این کهکشان ها را به دو رده ی

 a)مارپیچی عادی و b)مارپیچی میله ای تقسیم بندی کرده است.

 

A) مارپیچی های عادی:

 

در مارپیچی های عادی دو بازو بی واسطه از هسته ی کهکشان پیچش خود را شروع کرده اند مارپیچی های عادی خود، به سه زیر گروه تقسیم میشوند که حرف s معرف آنان است.

 

در واقع آنان که دارای هسته ی روشن بسیار بزرگ و بازو های پیچ خورده ی تنگ هم هستند مارپیچی های نوعsa  نامیده می شوند(مثل کهکشان NGC 3368 ، این کهکشان پر نورترین عضو صورت فلکی* اسد ( شیر ) می‌باشد که فاصله ی آن از ما 38 میلیون سال نوری می باشد.)کهکشان های مارپیچی که روشنایی انان بین هسته وقرص کهکشان به طور یکنواخت تری توزیع شده است به عنوان نوع   sb   شناخته میشوند(مثل کهکشان NGC ( M77) 1068 این کهکشان عضو صورت فلکی قیطس می‌باشدو یکی از بزرگترین کهکشان های فهرست اجرام آسمانی مسیه است. فاصله ی هسته ی این کهکشان  6000 سال نوری از ما می‌باشد؛رده ی سوم نوع sc است که هسته ی بسیار کوچکتروبازوهای روشن وتکه تکه دارند(مثل کهکشان M 51) NGC 5194)بازوهای این کهکشان به دور هسته ی آن چرخیده اند. این کهکشان یکی از اعضای صورت فلکی سگهای شکاری است و یکی از اجرام موجود در فهرست مسیه، این کهکشان در 13 اکتبر 1773میلادی در حالی که منجمان مشغول رصد یک ستاره ی دنباله دار بودند کشف شد.)در واقع بیشتر نور یک کهکشان sc در بازو های آن متمرکز شده است.(چنانچه یک کهکشان مارپیچ بین دو نوع از این طبقات باشد برای مثال بینsa وsb واقع باشدباsab  مشخص می شود.کهکشان راه شیری را از نوع sbc  می دانند.

                                               

 

B) کهکشان های مارپیچی میله ای:

 

درکهکشان های مارپیچی میله ای به نظر می رسد که توزیع روشنایی به شکلی شبیه میله ازوسط کهکشان می گذرد و آنها را هم به سه زیر رده تقسیم می کنند که حروف SB معرف آنهاست.آن هایی که با روشنایی زیاد در میله وهسته ودارای بازوهای پیچ خورده وتنگ هستند.SBa نامیده می شوند (مثل کهکشان  M83) NGC 5236 ) این کهکشان جزو صورت فلکی مارآبی می‌باشد. اسم دیگر این کهکشان Southern Pinwheel  فرفره ی جنوبی  است، زیرا شکل آن شبیه فرفره می‌باشد  (در حالیکه روشنایی نوع SBb یکنواخت تر بین بازوها وهسته توزیع شده است(مثل کهکشان M 95یاNGC 3351) نوعSBc ممکن است هسته ی نا مشخصی  داشته باشداما ساختار شبه میله ای روشن وبازوهای گشوده دارد(مثل کهکشان (M 109) NGC 3992که در صورت فلکی دب اکبر واقع است که در تاریخ 12مارس 1781میلادی توسط Pierre Méchain رصد شد). (اگرکهکشانی ما بین SBa وSBb قرار داشته باشدبا SBabمشخص می شود.)

     

 کهکشان نا منظم:

 

یکی از انواع اصلی کهکشان ها، عبارت است از کهکشان های نا منظم. ترکیب ستاره ای آنها عموما مشابه کهکشان های مارپیچی است ولی در ساختارشان بازوهای مشخص وجود ندارد. کهکشانهای نا منظم را به این علت چنین نامیده اند که هیچ گونه تقارن یا ساختار مشخصی ندارند وکهکشان های نا منظم دارای جرم  بیشتری از کهکشانهای دیگر هستندو در حدود یک چهارم کهکشان های عالم از نوع نا منظم اند.

 

آنها هسته واضحی هم ندارند؛همه کهکشان های بی نظم دارای مقادیر زیادی ستاره جوان، گاز و غبار هستند.

 

خوشه های ستاره ای موجود در آنها، در مقایسه با یک کهکشان مارپیچی که همان جمعیت کلی را دارد، بسیار زیاد است. وجه مشخصه یک کهکشان نامنظم معمولی، جوانی آن است. بیشترین نور آنها، از تعداد زیادی ستاره جوان و درخشان و ابرهای نورانی گسیل می شود. کهکشانهای بی نظم همانند کهکشانهای مارپیچی هستند ولی به دلایلی که تا کنون ناشناخته مانده است، بازوهای مارپیچی در آنها شکل نمی گیرد.

 

واقعیت این است که در برخی از آنها، چیزی شبیه به بازوهای ابتدایی، بازوهای واپیچیده و یا بازوهایی که به طور جزئی شکل گرفته اند، دیده می شود و از این رو گمان می رود که ارتباط نزدیکی بین کهکشان های مارپیچی Sc و کهکشانهای بی نظم وجود داشته باشد. 

 

این کهکشانها شامل دو نوع فرعی اند، کهکشان نامنظم I که نمونه آن ابر ماژلانی بزرگ است و کهکشان نامنظم II که شبیه کهکشان 6822 NGC می باشد کهکشان نامنظم I با ستارگان نوع* O و B مشخص می

 

شود، ودر چند نمونه از آنها نشانه هایی از بازوهای مارپیچی دیده شده است. طبقه بندی نامنظم II انواع

کهکشانی گوناگون را در بر می گیرد، از جمله آنهایی که گسیلهای غیر عادی، محتوای غبار غیرعادی، برهم

 

کنشهای کشندی یا خصلت انفجاری و فوران ماده با شدت زیاد،را نشان می دهند (فوران ماده از این نوع

 

کهکشان ها به صورت رشته هایی است که از هسته به سوی خارج امتداد می یابند).

 

                                                                                        ادامه دارد.....

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون