خانه نجوم نجف آباد

گروه رصدی خانه نجوم در نظر گرفت برای بدرقه هلال ماه مبارک رمضان برنامه ای برا ی رویت هلال صبحگاهی روز یکشنبه برگزار کند. مکان مناسب برا ی رویت در نزدیکی ارگ شیخ بهایی در نظر گرفته شد . ساعت 5.30 صبح در مکان مورد نظربا چند نفر از اعضاءگروه مستقر شدیم . زمان طلوع ماه 5.35 بود وتا زمان مناسب برای رویت چند دقیقه مهلت داشتیم  پس از فرصت استفاده کرده وشروع به رصدآسمان صبحگاهی تابستان که پوشیده ا ز صورت فلکی های پاییزی بود کردیم. سیارات مشتری و مریخ در این آسمان دیدنی بودند. طلوع ماه درافق ما 5.45 بود وهمان لحظه موفق به شکار هلال شدیم. هلال اخر این ماه مبارک همانند هلال ابتدایی زیبا و دیدنی بود. باروشن شدن آسمان صور فلکی ، سیارات و هلال با فا ز 2%محو شدند وبه برنامه رویت ما پایان دادند.

در آخرین لحظات مهمانیتان دراین ماه ما را نیز فراموش نکنید.التماس دعا

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون