خانه نجوم نجف آباد

پاسخ پرسش شماره ی 1 :                                                          

چرا حلقه های زحل در امتداد استوای این سیاره

قرار گرفته است؟

علت این امر به خاطر این است که زحل از ابتدای تشکیل به صورت یک دیسک بوده است ؛ که پس از تشکیل سیاره مواد باقی مانده از این دیسک، راستای استوای این سیاره را در فضا ایجاد کردند . از طرفی حرکت وضعی این سیاره به پایداری این حلقه ها کمک می کند.


 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون