خانه نجوم نجف آباد

معرفی دانشمندان و فیزیکدانان معروف:

بخش دوم : کریستین هویگنس 1629-1695

برای دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب بروید.


هویگنس در کنار نجوم به علوم دیگر نیز احاطه داشت. مطالعات او در زمینه ریاضیات منجر به انتشار اولین رساله او در زمینه احتمال در سال 1657 شد. او این کتاب را بر مبنای مکاتبات پاسکال-فرما نوشت. هویگنس مفهوم "امید ریاضی" را برای اولین بار معرفی کرد.

سخت کوشی های هویگنس بالاخره در سال 1658 به ثمر نشست. در عصر اکتشافات نجومی او ساعتی ساخت که قادر بود زمان را تا دقیقه نشان دهد. او از حرکت رفت و برگشتی یک آونگ برای کنترل دندانه ها و یک مجموعه وزنه های آویخته از یک زنجیر که به آرامی پایین می آمدند برای حرکت آونگ استفاده کرد. او نخستین نمونه را به حکومت آلمان تقدیم کرد. این ساعت به عنوان پدربزرگ ساعت های امروزی شناخته شده است.

در سال 1663 از لندن دیدار کرد و به عنوان عضو انجمن سلطنتی انتخاب شد. سه سال بعد لویی چهاردهم پادشاه فرانسه از او دعوت کرد تا مقدمات سازمانی شبیه انجمن سلطنتی انگلیس را پایه گذاری کند. در سال 1668 آکادمی سلطنتی علوم فرانسه جلسات خود رابا ریاست هویگنس آغاز کرد. هویگنس مهمترین اثر خود خود یعنی کتاب"درباره ی نوسان ساعت ها" را در این زمان منتشر کرد.در این کتاب او قوانین مربوط به حرکت آونگ را شرح داده است.او همچنین روابط مربوط به نیروی مرکزگرا  در حرکت دایره ای را شرح داد.

هویگنس در سال 1681 به هلند بازگشت. عدسی هایی با طول کانونی بسیار بزرگ ساخت و عدسی های بی رنگ برای تلسکوپ هارا اختراع کرد. در سال 1689 از انگلستان دیدار کرد و با ایزاک نیوتن که کار وی را بسیار ستود آشنا گردید. به فاصله کوتاهی پس از بازگشت به هلند در سال بعد رساله ای در شرح نظریه موجی نور منتشر کرد و براساس این نظریه توانست قوانین انعکاس و انکسار را به طور هندسی استخراج کندو پدیده انکسار مضاعف را توضیح دهد. از سوی دیگر نیوتن از نظریه گسیلی بودن نور طرف داری کرد و نفوذ علمی خود در آن زمان استفاده کرد و دانشمندان این نظریه را برنظریه موجی نور ترجیح دادند.

اصل هویگنس:

در نورشناسی اصل هویگنس روشی برای تحلیل انتشار موج است این اصل می گوید هر نقطه از موج همانند یک چشمه جدید موج عمل می کند. نقاط مختلف بر روی موج اولیه همانند چشمه های امواج بعدی عمل می کند به گونه ای که اگر سرعت و فرکانس موج های جدید با سرعت وفرکانس موج اولیه یکسان باشند همدیگر را تقویت کرده و پیش می روند.

هویگنس در پی تحقیقات خود برروی امواج پدیده قطبش نور را کشف کرد و با استفاده از نظریه موجی نور پدیده قطبش بازتاب و شکست نور را توضیح داد.این یافته ها در کتابی تحت عنوان "رفتار و آثار نور"  شرح داده شد و در سال 1678 منتشر گردید.

 

هویگنس پس از مدتی فعالیت علمی از انگلستان به فرانسه رفت ولی در آنجا نیز به دلیل فشار های مذهبی که نسبت به پروتستان ها اعمال می شد نتوانست برای مدت زیادی دوام آورد و سرانجام رهسپار وطن خود هلند شد. وی درحالی که برروی قضیه "فورس ویو" (نیروی زنده) مطالعه می کرد دار فانی را وداع گفت.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون