خانه نجوم نجف آباد

گزارش رصد هلال شامگاهی محرم الحرام1435

تاریخ رصد :دوشنبه13آبان ماه1392 ، 29 ذی القعده 1434، 4نوامبر2013

محل رصد : ارتفاعات جنوب غربی نجف آباد

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه :E  51:22 ، N32:38 

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : بدون غبار، وجود ابرهای پراکنده درارتفاع 2درجه ای ازافق

زمان استقرار در رصدگاه : 16:45

اسامی رصدگران : آقایان: قضاوی ،سرمدی،خانم ها:گلی،ترکان ،نیری

ابزارهای مورد استفاده : دوچشمی 90*20، 80*20، 80*15 ،70*15

غروب محاسباتی خورشید : 17:11

غروب ظاهری خورشید :17:00

غروب محاسباتی ماه :17:59

غروب ظاهری ماه :17:41

مکث ماه :48 دقیقه

نتیجه ی رصد : هلال رویت شد.

خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح

 زمان اولین رویت  :

17:16

اولین رصد گر رویت کننده :

آقای قضاوی

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

6درجه

 جدایی زاویه ای  :

13درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

10درجه

 فاز ماه :

1درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

180درجه

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

17:45

 

توضیحات :یک دقیقه بعد از اعلام اولین  رویت با چشم مسلح ، هلال با چشم رویت شد.

 

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار :

17:15

اولین رصد گر رویت کننده :

آقای سرمدی

نوع ابزار :

دوچشمی 90*20

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

6درجه

 جدایی زاویه ای  :

13درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

10درجه

 فاز ماه :

1درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

180درجه

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

17:41

آخرین رصدگر رویت کننده :

خانم نیری

ابزار مورد استفاده در آخرین رویت :

دوچشمی70*15

پایان رصد :

17:45

 

توضیحات :

 

متصدی تنظیم گزارش : خانم نیری                          تاریخ تنظیم گزارش :13/8/92

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون