خانه نجوم نجف آباد

حلول ماه و فرازی از دعای امام سجاد "ع"

 

به مناسبت حلول ماه نو (ذی الحجه)، به فرازهایی از دعای امام سجاد u، در زمان نگاه به ماه نو، اشاره می کنیم.

«ای آفریده مطیع، ای رونده کوشا و شتابان،

ای رفت و آمد کننده در منازل معین شده، ای متصرف در چرخ گردان تدبیر،

ایمان آوردم به آن کس که به سبب تو تاریکی ها را روشن کرد،

و آن چه را که به سختی می توان یافت آشکار فرمود،

و تو را علامتی از علائم چیرگی و استیلای خود، و نشانی از نشانه های قدرت خویش قرار داد،

و تو را گاهی به نقص و گاهی به کمال، و وقتی به طلوع و زمانی به غروب، و حالتی پرنور و حالتی کسوف مسخر خویش گردانید،

در تمام این حالات تو فرمانبردار اویی، و به سوی اراده اش شنابانی،

منزه است او،

چه عجیب است تدبیری که در حق تو به کار برده، و چه لطیف است آن چه در سازمان وجود تو انجام داده!

تو را کلید ماهی نو برای برنامه ای نو ساخته، پس از پروردگار که رب من و توست ... می خواهم که بر محمد و آلش درود فرستد، و تو را ماه پربرکتی قرار دهد که گذشت روزگاران آن را از بین نبرد،

و ماه پاکیی که گناهان آن را آلوده ننماید،

هلال ایمنی از آفات، سلامتی از زشتی ها، هلال خوش طالعی بر کنار از نحسی،

و میمنت بدون گرفتاری، و آسایش بدون دشواری،

و خیر بدون شر، هلال ایمنی و ایمان، و نعمت و احسان، و سلامت و اسلام باشد.

بارالها بر محمد و آلش درود فرست و ما را از خشنودترین کسانی قرار ده که این ماه بر آنان طلوع کرده، و پاکیزه ترین کسانی که به آنان نظر نموده، و سعادتمندترین کسانی که در آن به بندگی تو کوشیده،

و ما را در این ماه توفیق توبه عنایت کن، و از گناه حفظ بفرما، …. زیرا که تو بس بخشنده و ستوده ای».

با دقت و تأمل در دعای امام سجادu می توان به مباحث قابل توجهی از ماه پی برد، که قرن ها پیش آن حضرت در دعایشان به آن اشاره کرده اند.

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون