خانه نجوم نجف آباد

گزارش رصد هلال صبحگاهی ربیع الاول 1435

تاریخ رصد : 10بهمن ماه 1392، 28ربیع الاول1435، 30january 2014

محل رصد : نجف آباد اصفهان

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : 38 32شمالی،22 51شرقی

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق شرقی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : غبار صبحگاهی

زمان استقرار در رصدگاه :6:05

اسامی رصدگران : خانم مرضیه نیری ، زهرا گلی

ابزارهای مورد استفاده : دوربین دوچشمی 80*15 ،70*15

طلوع محاسباتی خورشید :7:00

طلوع ظاهری خورشید :

طلوع محاسباتی ماه :6:08

طلوع ظاهری ماه :

بین الطلوعین :

نتیجه ی رصد : هلال رویت شد.

خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح

 زمان اولین رویت  :

6:20

اولین رصد گر رویت کننده :

زهرا گلی

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

1درجه

 جدایی زاویه ای  :

11درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

5درجه

 فاز ماه :

1 درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

 

 سن ماه :

H18-

 فاصله ی ماه تا زمین :

357178کیلومتر

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

6:45

 

توضیحات :

 

 

 

 

 

 

در صورت رویت هلال با چشم مسلح اطلاعات زیر تکمیل شود:

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار :

6:15

اولین رصد گر رویت کننده :

مرضیه نیری

نوع ابزار :

دوچشمی 70*15

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

49 دقیقه قوسی

 جدایی زاویه ای  :

11 درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

5 درجه

 فاز ماه :

1 درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

 

 سن ماه :

H18-

 فاصله ی ماه تا زمین :

357178کیلومتر

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

6:45

 

توضیحات :

 

متصدی تنظیم گزارش : زهرا گلی                              تاریخ تنظیم گزارش : 10/11/92

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون