خانه نجوم نجف آباد

گزارش رصد هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1435

تاریخ رصد : 9/12/92، 28ربیع الثانی 1435، 28February  2014

محل رصد : نجف آباد

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه :

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق شرقی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : تا ارتفاع 3 درجه پوشیده ازابر

زمان استقرار در رصدگاه :5:30

اسامی رصدگران : خانم مرضیه نیری ، زهرا گلی وآقای قضاوی

ابزارهای مورد استفاده : دوربین دوچشمی 80*15ٰٰ

طلوع محاسباتی خورشید : 6:33

طلوع ظاهری خورشید :

طلوع محاسباتی ماه :5:35

طلوع ظاهری ماه :

بین الطلوعین :

نتیجه ی رصد : هلال رویت شد.

خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح

 زمان اولین رویت  :

5:49

اولین رصد گر رویت کننده :

زهرا گلی

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

3 درجه

 جدایی زاویه ای  :

 

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

11درجه

 فاز ماه :

2 درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

 

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

6:30

 

توضیحات :

 

 

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار :

5:49

اولین رصد گر رویت کننده :

 

نوع ابزار :

دوچشمی 80*15

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

3 درجه

 جدایی زاویه ای  :

 

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

11 درجه

 فاز ماه :

2 درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

 

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

6:30

 

توضیحات :

 

متصدی تنظیم گزارش :  زهرا گلی                           تاریخ تنظیم گزارش : 9/12/92

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون