خانه نجوم نجف آباد

گزارش دهنده:

حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ رصد:

یکشنبه27/2/1394 هجری شمسی، 28/7/1436 هجری قمری

ساعت شروع رصد:

5:30

مکان رصد:

استان اصفهان ؛شهرستان نجف آباد؛ پشت بام منزل

مکان طلوع خورشید:

پشت مانع

نتیجه رصد:

هلال رویت نشد.

توضیحات:

به علت مکان طلوع ماه پشت ساختمان موفق به رویت هلال نشدم.

وسایل وابزار:

دوربین دوچشمی80*15

رصدگران:

زهرا گلی

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون