خانه نجوم نجف آباد

بله،سرعت حرکت وضعی زمین و دیگر سیاره ها رفته رفته کاهش می یابد و این به معنی طولانی تر شدن شبانه روز است،اما میزان افزایش آنقدر ناچیز است که در طول سال یا حتی قرن به چشم نمی آید. می توانیم بگوییم میلیون ها سال است این روند ادامه دارد. در دوره ژوراسیک(یعنی حدود 65 میلیون سال پیش که زمین زیر پای آخرین دایناسورها می لرزید.) شبانه روز تنها 16 تا 18 ساعت طول داشت. از آن دوره تاکنون، سرعت چرخش زمین بتدریج کاهش یافته است،تا این که طول شبانه روز به حدود 24 ساعت در زمان حال رسیده است، اما این اطلاعات را از کجا آورده ایم؟ از طریق مرجانها

مرجانها در طول میلیون ها سال گزارش نسبتا دقیقی از طول شبانه روز را ثبت کرده اند. درست مانند حلقه های درخت، مرجان ها نیز خطهایی دارند که نشان می دهند جانور کی و چقدر رشد کرده است. مرجان ها تنها در طول روز و زیر نور آفتاب رشد می کنند بنابراین،اگر روزها طولانی تر باشد،ساعات آفتابی بیشتری وجود خواهد داشت و مرجان ها بیشتر رشد خواهند کرد. مرجان ها مدت زیادی باقی می مانند به همین دلیل،می توانیم با ورق زدن دفترچه خاطرات یک مرجان 65 میلیون ساله،به طول شبانه روز در آن دوران پی ببریم.

gold-coral-600.jpg

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون