خانه نجوم نجف آباد

تاریخ رصد:  چهارشنبه 24تیرماه 1394 ،28 رمضان 1436، 15 جولای 2015

مکان رویت: استان اصفهان ،شهرستان نجف آباد ،خانه نجوم

مختصات جغرافیایی مکان: 32درجه و37 دقیقه شمالی ، 51 درجه و 21 دقیقه شرقی

نتیجه رویت: به علت پوشش ابر درافق هلال رویت نگردید.

ابزار رصد: دوربین دوچشمی 90*20 ، دو چشمی 80*15، دوچشمی 70*15

رصدگران: آقایان : حسن قضاوی ، عبدالرحمان نادرخانی ، محمد رسول فرقانی

خانم ها: زهرا گلی ، مرضیه نیری

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون