خانه نجوم نجف آباد

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد
تاریخ رصد:
چهارشنبه 30/12/1437 هجری قمری مصادف با 22/7/1394 هجری شمسی برابر با 2015-14-October میلادی
ساعت شروع رصد: 17:30

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان نجف آباد - مکان رصد: روستای همت آباد
( طول جغرافیایی: 51:22:--E -- عرض جغرافیایی: 32:38:--N)

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 17:33
زمان ظاهری غروب خورشید: 17:30
مکان غروب خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: ابری

نتیجه ی رصد:
بعد از غروب خورشید با جشم مسلح رویت شد.
بعد از غروب خورشید با جشم غیر مسلح رویت شد.

مشروح گزارش:

وضعیت

نتیجه

زمان اولین رویت

 

توسط

نوع ابزار

زمان آخرین رویت

 

بعد از غروب خورشید

با چشم غیر مسلح

17:45

 

خانم زهرا گلی

 

18:21

 

بعد از غروب خورشید

با چشم مسلـــــــح

17:44

 

آقای فرقانی

دوربین دوچشمی70*15

18:21

 
 

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دوچشمی90*20, دوچشمی80*15,دوچشمی70*15
رصد گـران و همراهان:
آقایان: حسن قضاوی,عبدالرحمان نادرخانی,محمدرسول فرقانی
خانم ها:زهرا گلی,مرضیه نیری

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون