خانه نجوم نجف آباد

زحل:گذر قمرها

مترجم:اطهر کاظمی

 

هر 14 تا 15 سال حلقه های زحل در مسیر دید ما اریب دیده می شوند. هنگامی که حلقه های زیبا و درخشان به هم نزدیکتر می شوند دیدن آنها حتی با تلسکوپهای بزرگ هم مشکل می شود. اما این پدیده فرصت مشاهده گذر چندگانه قمرهای زحل را فراهم میکند . در طول یک گذر قمری که از فروغ خورشید روشن شده است و هم چنین سایه اش روی سطح ابری غول گازی آرام حرکت می کند.این تصویر هابل که در 24فوریه ثبت شده است بخشی از توالی 4 قمر زحل است . از چپ به راست انسیلادوس و سایه اش ، دیون و سایه اش و بزرگترین قمر زحل تیتان است . قمر کوچک میماس در سمت راست قرص زحل و نزدیک به حلقه ها دیده می شود .سایه میماس و تیتان از سمت راست دیسک بیرون رفته اند .قطر استوایی زحل در حدود 120000 کیلومتر است.نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون