خانه نجوم نجف آباد

 

 

رصد آموزشی دورهای مقدماتی سطح١ و ٢ پسران

تاریخ:٨/٠۴/٨٨

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

 

 

رویت هلال شامگاهی شعبان ١۴٣٠ همراه با رصد شبانه اعضاء

تاریخ:١/٠۵/٨٨

 

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

 

 

رصد آموزشی دوره مقدماتی سطح ١ دختران

تاریخ:۶/٠۵/٨٨

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون