خانه نجوم نجف آباد

تهیه کننده:اطهر کاظمی

... بدانکه هر ماه از این ماه های دوارزده گانه را باید در روی عالمان و صالحان و مومنان نگاه کند و باید که در روی عقیق یمنی که حسبی ا... کنده باشد و شکل هلالی یا بوته گلی داشته باشد و یا در فیروزه و دعای صحیفه حضرت سید الساجدین صلوات ا... علیه را بخواند و خواندن الحمد هفت مرتبه و در دیدن ماه نیز امان است از درد چشم و چون ماه را دید باید بگردد و رو به قبله بایستد و دعا بخواند و به طریقه اهل نجوم باید محرم را در روی سلاح معقول نگاه کند، صفر را در گیاه و مروارید نگاه کند، ربیع الاول را در روی اهل قلم نگاه کند، ربیع الثانی را در سبزه و جواهر نگاه کند، جمادی الاول را در روی آتش کاران نگاه کند، جمادی الثانی به علماء و محترمین نگاه کند، رجب المرجب به قرآن نگاه کند، شعبان المعظم را در روی مشایخ نگاه کند، رمضان المبارک در روی دهقانان نگاه کندد، شوال المکرم را در سبزه و آب روان نگاه کند، ذی القعده الحرام را بر روی اطفال خردسال نگاه کند، ذی الحجه الحرام را در قرآن مجید نگاه کند.

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون