خانه نجوم نجف آباد

جهت یابی

 

 

    گردآوری: خانم فرزانه علی بیگی                            ویرایش: خانم مرضیه نیری

 

 

جهت یابی با سمت خورشید:

 

1- خورشید صبح تقریبا از سمت شرق طلوع می کند وشب از سمت غرب غروب می کند.

 

این مطلب فقط در اول بهار وپاییز صحیح است، یعنی در اوایل روز بهار وپاییز خورشید دقیقا از شرق طلوع ودر غرب غروب می کند، ولی در زمان های دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق  ومغرب مقداری انحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالی تر از شرق وغرب است، ودر زمستان جنوبی تر از شرق و غرب می باشد.

 

برای خواندن انواع جهت یابی به ادامه مطلب مراجعه کنید:

 

-          جهت یابی با ساعت عقربه دار

-          جهت یابی با هلال ماه

-          جهت یابی به کمک گل ها وگیاهان

-          جهت یابی به کمک حیوانات وحشره ها

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com


جهت یابی با سمت خورشید:

 

1- خورشید صبح تقریبا از سمت شرق طلوع می کند وشب از سمت غرب غروب می کند.

 

این مطلب فقط در اول بهار وپاییز صحیح است، یعنی در اوایل روز بهار وپاییز خورشید دقیقا از شرق طلوع ودر غرب غروب می کند، ولی در زمان های دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق  ومغرب مقداری انحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالی تر از شرق وغرب است، ودر زمستان جنوبی تر از شرق و غرب می باشد.

 

تنها جایی که خورشید همیشه  دقیقا از شرق طلوع ودر غروب می کند، استواست.

 

2- در نیمکره شمالی زمین، در زمان ظهر شرعی خورشید همیشه در جهت جنوب است و سایه اجسام رو به شمال می افتد.

 

ظهر شرعی یا ظهر نجومی در موقعیت جغرافیایی شما، دقیقا هنگامی است که خورشید به بالاترین نقطه خود در آسمان می رسد.در این زمان، سایه شاخص به حداقل خود در روز می رسد، و پس از آن دوباره افزایش می یابد، همان زمان اذان ظهر است.

 

 

جهت یابی با ساعت عقربه دار:

 

ساعت مچی معمولی(عقربه ای) را به حالت افقی طوری در کف دست نگه می داریم که عقربه ی ساغت شمار به سمت خورشید اشاره کند.در این حالت، نیمساز زاویه ای که عقربه ی‌ساعت شمار با عدد 12 ساعت می سازد (زاویه ی کوچکتر، نه زاویه بزرگتر)جهت جنوب را نشان می‌دهد.یعنی مثلا اگر چوب کبریتی را به طور افقی در نیمه راه میان عقربه ی‌ ساعت شمار و عدد 12 ساعت قرار دهید، به طورشمالی-جنوبی قرار گرفته است.

 

 

جهت یابی با هلال ماه:

 

ماه به شکل هلال باریکی‌تولد می یابد، ودر نیمه های‌ماه قمری به قرص کامل تبدیل می شود، و سپس در جهت مقابل هلالی می شود.  در نیمه ی اول ماه های قمری قسمت خارجی‌ماه(تحدب، برآمدگی ماه) مانند پیکانی جهت غرب را نشان می‌دهد. در نیمه ی دوم ماه های‌ قمری‌، تحدب ماه به سمت مشرق است.

 

 

روش ها ی‌دیگر جهت یابی:

 

 حرکت ظاهری ماه از شرق به غرب است.

 

خوشه پروین :ستارگان این خوشه مانند خورشید از شرق به غرب در حرکتند، ولی در همه حال دم آن ها به طرف مشرق است.

 

ستارگان بادبادکی : حدود هفت هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادبادک  علامت سوال می باشند. این ستارگان نیز از شرق به غرب حرکت می کنند، ودر همه حال دنباله بادبادکی آنها به طرف جنوب است.

 

کهکشان راه شیری: توده عظیمی از انبوه ستارگان است که تقریبا از شمال شرقی به جنوب غربی امتداد یافته است. در شمال شرقی‌ این راه باریک است، وهر چه به سمت جنوب غربی می رود، پهن تر می شود.هر چه به آخر شب نزدیک تر می شویم، قسمت پهن  راه شیری‌به طرف مغرب منحرف می‌شود.

جهت یابی به کمک گل ها وگیاهان:

 

گل ها ودرختان تمایل دارند رو به آفتاب قرار گیرند، یعنی جنوب یا شرق

 

برخی گیاهان برای جهت یابی اشتهار یافته اند.مثلا در امریکا گلی وجود دارد که همیشه جهت گیری شمالی-جنوبی دارد(رشد برگ هایش به سمت خط شمال-جنوب است) وآن را "گیاه قطب نما یا"planet compass  و یا" رزینوید، Rosinweed " می خوانند. نام عمی آن را " سیلفیوم لاکینیاتوم ،Silphium laciniatum" است ومسافران اولیه این سرزمین از این گیاه برای‌جهت یابی استفاده می کرده اند.

 

اکالیپتوس استرالیایی هم گیاهی جهت یاب است. این گیاه که در سرزمین های گرم وخشک می روید برگ هایش رو به شمال یا جنوب است.

 

همچنین درختی به نام "نخل رهنوردان یا travelers palm" وجود دارد که محور شاخه هایش شرقی- غربی اند.

 

 

جهت یابی به کمک حیوانات وحشره ها:

 

مورچه ها خانه های خود را به سمت جنوب یا شرق می ریزند.مورچه ها چنین می کنند تا در هنگام روز خاکریزشان به عنوان سایه بانی برایشان عمل می کند، تا راحت تر کار خود را ادامه دهند.

 

مورچه ها خانه های خود را برروی شیب های شرقی می سازند، زیرا خورشید در پاییز و زمستان بیشتر به این قسمت ها می تابد.آن ها مور تپه های خود را نزدیک درختان وصخره های جنوبی و جنوب شرقی بنا می کنند.

 

اگر شما در کنار برکه یا دریاچه ای باشید که پرندگان ، ماهیان یا دوزیستان در حال تولید مثل هستند، در نظر داشته باشید که آنها معمولا ترجیح می دهند در سمت غربی زادو ولد کنند.

 

دارکوب معمولا حفره رایش را در سمت شرقی درخت حفر می کند.

 

سنجاب ها هم معمولا در سوراخ های سمت شرقی درختان خانه ولانه می‌گزینند.

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون