خانه نجوم نجف آباد

 

 ذات الکرسی (Cassiopeia)

 

   گرد آوری: گروه رصدی          منابع: www.persianstar.com                                                                     کتاب صورت های فلکی دکتر دالکی

ذات‌الکُرسی، خداوند کرسی یا Cassiopeia،  از پیکرهای آسمانی است که در نیم‌کره شمالی زمین دیده می‌شود.

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

این پیکر آسمانی بهترین نقطهٔ شروع برای یافتن ستارگان در پاییز است. پنج ستارهٔ اصلی در آن، مانند حرف W کنار هم قرار گرفته‌اند و با اینکه هیچکدام روشنتر از قدر اول نیستند به راحتی می‌توان شکل W یا M را مشاهده کرد. درخشانترین ستارهٔ ذات الکرسی ستارهٔ صدر (Schedar) در راس غربی W واقع است. اگر از ستارهٔ میانی W یعنی گاما-تخت‌نشین، خطی فرضی را به صدر وصل کنیم و آن را ۱۰ برابر فاصلهٔ دو ستاره امتداد دهیم به پیکره بزرگ فرس اعظم یا اسب بالدار می‌رسیم. ستارگان اصلی آن مربع بزرگی را می‌سازند که مربع فرس اعظم نامیده می‌شود و قدر ستارگان آن کمتر از قدر اول است. در یک شب تاریک برای امتحان تیزبین بودنتان می‌توانید ستارگان درون آن را بشمارید که به بیش از ۱۲ تا هم می‌رسند.

 

 

 


ذات‌الکرسی نخستین بار توسط عبدالرحمان صوفی رازی با چشم غیرمسلح رصد شد و مورد مطالعه قرار گرفت.

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

ستاره ها

آلفای این پیکره یعنی صدر ذات الکرسی (در عربی به نام حیوان چهار پا) یک ستاره تقریباً متغیر است. قدرش 2/2 و تا زمین 120 سال نوری فاصله دارد. گامای ذات الکرسی یا cih ( در زبان چینی به معنای «تازیانه» می باشد) که یک ستاره خرده غول، استقدر آن از 6/1 تا 3 بدون امکان پیش بینی ، تغییر می کند. ستاره اتا که گاهی Achird نامیده می شود. در کنار خط واصل بین صدر ذات الکرسی و گامای ذات الکرسی قرار دارد. قدرش 4/3 و به فاصله 19 سال نوری است. اتای این پیکره ستاره ای جفتی و جذاب از نوع k با همدمی با قدر هفتم است.  

اجرام غیر ستاره ای

  در این پیکره تعدادی خوشه و سحابی قابل مشاهده با دوربین دو چشمی با تلسکوپ وجود دارد. M52 نمونه ا ی خوب از خوشه های باز شامل بیش از 100 ستاره است و درخشان ترین آن ها در حدود قدر هفتم در سطحی به درازای 12 دقیقه قوسی قرار دارد.

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

در نزدیکی ذات الکرسی، خوشه ی دوتایی x و h قرار دارند که با چشم غیر مسلح به مانند منطقه ای مه آلود در زمینه ی آسمان دیده می شودT این دو مجموعه ی ستاره ای را خوشه ی باز می خوانند. مجموعه ای از چندین هزار ستاره در منطقه ای از آسمان به دور هم جمع شده اند. باید توجه داشت که خوشه ها بسیار کوچکتر از کهکشانها هستند، چراکه کهکشانها میلیاردها ستاره دارند و خوشه ها داخل آنها قرار گرفته اند. تمامی خوشه هایی که ما در آسمان شب می توانیم ببینیم، درون کهکش  ان خودمان یعنی راه شیری واقع شده اند.

 با یک دوربین دوچشمی می توان ستاره های درون این خوشه ها را به طور تفکیک شده ملاحظه کرد. بوسیله ی یک دوربین دوچشمی  در حالی که ستارگان یک کهکشان بسیار انبوه تر و فشرده تر از آن است که تفکیک شوند.

خوشه‌های دوگانه x و h از معروفترین اجرام خوشه‌ای نیم کره شمالی نیز هستند و از زمان باستان شناخته شده‌اند و نخستین بار اختر شناسان یونانی ابرخوس آن فهرست نموده است و خوشه x وh در فهرست NGC به ترتیب نامهای NGC 869 , NGC 884 نامگذاری شده‌اند . و ابعاد ظاهری ای برابر با ۳۰ دقیقه قوسی دارند .این دو خوشه در فاصله‌ای حدود ۷۰۰۰ سال نوری از ما گرفته‌اند و خوشه‌های جوانی هستند که به ترتیب سنشان ۲/۳ و ۶/۵ میلیون سال است .

 

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون