خانه نجوم نجف آباد

Bilder hochladen

 

Bilder hochladen

زمان: شنبه ٢۶/١٠/١٣٨٨

مکان: پشت بام خانه نجوم نجف آباد

ابزار رصدی: دوربین های دو چشمی 80*20 ، 70*15 ،60*12 ،35*7

نتیجه رصد: هلال رویت شد.

رصدگران:

 خانم ها: نیری، ترکان، پاینده، یزدانی، اطهر کاظمی،فاطمه کاظمی، گلی، قضایی، سلیمانی

آقایان: قاهری، حری

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون