خانه نجوم نجف آباد

نقره اندود کردن آینه

 

 

     تهیه کننده: فرناز محمدی                                                    منبع: تلتکس

 

بر خلاف آینه های خانگی، نقره بر روی آینه تلسکوپ یعنی بر سطح کاو آن قرار داده می شود. و شیشه صرفاً تکیه گاه نقره به شمار می رود. قرار داشتن نقره بر سطح پیشین شیشه، جذب نور را از میان می برد. نور از شیشه نمی گذرد و بر اثر جذب قسمتی از شدت خود را از دست نمی دهد. اشکال کار این است که لایه نقره ای بی حفاظ پس از مدتی کدر می شود و باید هراز چند گاه آینه را مجدداً نقره اندود کرد.

 

در سالهای اخیر، فرایند آلومینیومی کردن به تدریج جانشین نقره اندود کردن شده است اخیراً پی برده اند که بخار آلومینیوم چون بر شیشه بنشیند سطح درخشانی را پدید می آورد که از بسیاری لحاظ بر سطح نقره ای برتری دارد. اندودن باید در خلاء انجام گیرد آلومینیومی که به این طریق اندود شود کدر نمی شود. در نخستین برخورد با هوا روی آن را لایه نازک شفاف و بسیار سختی از اکسید آلومینیوم می پوشاند که آلومینیوم زیری را از هر کنش متقابلی با هوا مانع می شود. خصیصه برتر دیگر اندود آلومینیوم آن است که نور فرا بنفش را منعکس می کند. نقره منعکس کننده بسیار بدی برای این اشعه که طول موج آن کوتاه است به شمار می رود. ولی نقره نور فرو سرخ را بهتر منعکس می کند. نقره به طور کلی از نظر بازتاب تا حدی بهتر است نقره در بهترین شرایط 95 درصد کل نور و آلومینیوم فقط 90 درصد آن را منعکس می کند.

 

 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون