گزارش رویت هلال صبحگاهی شعبان 1436

گزارش دهنده: حسن قضاوی دبیر ستاداستهلال شهرستان نجف آباد تاریخ رصد: دوشنبه 1394/3/25هجری شمسی مصادف با27شعبان 1436 مکان رصد: نجف آباد،خانه نجوم زمان شروع رصد:5:00 رصدگران: آقایان: ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 50 بازدید
مرداد 94
2 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
7 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
5 پست