گزارش هلال صبحگاهی شعبان 1434

گزارش هلال صبحگاهی شعبان 1434

گزارش دهنده :زهرا گلی از خانه نجوم نجف آباد

زمان: یکشنبه 16تیرماه1392 برابر با 28شعبان 1434

مکان :نجف آباد پشت بام منزل

وضعیت جوی :غبار صبحگاهی در افق شرقی

طلوع ماه : 5:16

طلوع حقیقی خورشید: 6:03

طلوع خورشید در رصدگاه: 6:17

ارتفاع ماه :8 درجه

اختلاف سمت  ماه و خورشید :10 درجه

سمت ماه :72درجه

فاز ماه: 1درصد

شرح: به علت وجود غبار در افق، سیاره مشتری که در3درجه ای هلال ماه قرار داشت توسط تلسکوپ 8سانتی متر رصد شد اما متاسفانه هلال رویت نشد .

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید