گزارش هلال در روز 29 رمضان 1435

زمان :یکشنبه 5 امرداد1393 برابر با 27جولای2014

مکان :اصفهان، نجف آباد،پشت بام خانه نجوم

مختصات جغرافیایی: 37 32شمالی،21 51شرقی

ابزار: تلسکوپ 6 اینچ اشمیت کاسگرین به همراه سیستم goto، تلسکوپ 100میلی آپو و 80 میلی آکرو جهت عکاسی سوار بر سیستم goto،دوربین عکاسی کانن400دی و 600دی

رصدگران : آقای حسن قضاوی و خانم زهرا گلی

نتیجه رصد : هلال رویت نگردید.

توضیحات:‌ بعلت غبار موجود در آسمان هلال رویت نگردید اما در پردازش تصاویر تصویری که از هلال توسط تلسکوپ 80آپو کروماتیک و دوربین 600دی کانن گرفته شد،هلال آشکار گردید.

زمان آشکارسازی 19:57

جدایی زاویه ایی 8 درجه و50 دقیقه قوسی

سن ماه 16 ساعت و 45 دقیقه

/ 0 نظر / 21 بازدید