گزارش رویت هلال شامگاهی شعبان1436

گزارش رویت هلال شامگاهی شعبان 1436

تاریخ رصد:

29/2/1394 هجری شمسی ، 30/7/1436 هجری قمری ،

مکان رصد:

استان اصفهان، شهرستان نجف آباد

زمان ظاهری غروب خورشید:19:58

مکان غروب خورشید:پشت موانع

نتیجه ی رصد:

رصد با چشم مسلح: اولین رویت :19:51 رصدگر:زهراگلی

رصدباچشم غیرمسلح: اولین رویت:19:51 رصگر:عبدالرحمن نادرخانی

ابزار رصد:

دوچشمی90*20 ،دوچشمی80*15

رصدگران و همراهان:

آقایان:حسن قضاوی،کوروش سرمدی ،عبدالرحمن نادرخانی، رسول فرقانی

خانم ها: مرضیه نیری ،زهرا گلی، فرزانه صفری

همراهان: آقای رجایی و خانم ها:خیرالهی وکیانی

/ 0 نظر / 14 بازدید