بازدید ریاست محترم دانشگاه پیام نور نجف آباد

جناب آقای دکتر آیت  به همراه جناب آقای دکتر پیرمرادیان ،طی برنامه ی

بازدید از مرکز خانه نجوم نجف آباد و همچنین آسمان نمای دیجیتال،

تدارک برنامه ای به مناسبت روز جوان ، ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

مرکز نجف آباد را دادند.   

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت حضور در این برنامه ، جهت

اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 95 بازدید