گزارش رصد هلال شامگاهی جمادی الثانی 1435

گزارش رصد هلال شامگاهی جمادی الثانی 1435

تاریخ رصد :دوشنبه11فروردین ماه1393 ، 29 جمادی الاولی 1435، 31 مارس2014

محل رصد : پشت بام خانه نجوم نجف آباد اصفهان

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه :E  51:22 ، N32:38 

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : بدون ابر ولی همراه با غبار

زمان استقرار در رصدگاه : 19

اسامی رصدگران : آقایان: قضاوی ،سرمدی، خانم ها:گلی،نیری، خیرالهی

ابزارهای مورد استفاده : دوچشمی 90*15 ،70*15، تلسکوپ 100 میلی آپو کروماتیک و تلسکوپ 6اینچ کاسگرین

غروب محاسباتی خورشید: 19:23

غروب ظاهری خورشید :19:18

غروب محاسباتی ماه :20:13

غروب ظاهری ماه :

مکث ماه :49دقیقه

نتیجه ی رصد : هلال با چشم و ابزار رویت گردید.

خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح

 زمان اولین رویت  :

19:49

اولین رصد گر رویت کننده :

آقای قضاوی و خانم گلی

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

4درجه

 جدایی زاویه ای  :

10درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

1-      درجه

 فاز ماه :

95/0%

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

 

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

 

 

توضیحات : با توجه به تلاش مکرر اعضا گروه ولی غیر از آقای قضاوی و خانم گلی بقیه اعضا گروه موفق به رصد با چشم غیر مسلح نشدند.

 

 

 

 

 

 

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار :

19:41

اولین رصد گر رویت کننده :

خانم گلی

نوع ابزار :

دوچشمی 80*15

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

5درجه

 جدایی زاویه ای  :

10درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

1-      درجه

 فاز ماه :

94/0%

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

 

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

20:05دقیقه

آخرین رصدگر رویت کننده :

خانم گلی

ابزار مورد استفاده در آخرین رویت :

80*15

پایان رصد :

20:10دقیقه

 

توضیحات : تمامی اعضا گروه موفق به رویت هلال با ابزار گردیدند.

بدلیل وزش باد و سرمای زیاد عکس هلال وضوح کافی نداشت به همین دلیل ضمیمه گزارش نشد.

 

متصدی تنظیم گزارش : خانم نیری                          تاریخ تنظیم گزارش :12/01/93

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید