ما غبار بازیافت شده‌ی ستارگان هستیم!

آیا می‌دانستید به جز هیدروژن و هلیوم، تقریبا همه عناصر سنگین تشکیل دهنده بدن ما و کره‌ی زمین زمانی در واکنشهای هسته‌ای در دل ستاره‌ها و در دماهایی بیش از ده میلیون‌ درجه سانتی گراد به وجود آمده‌اند؟

آیا می‌دانستید عناصر سنگین‌تر از آهن موجود در طبیعت نیز در مرکز انفجارهای ستاره‌ای بسیار شدید موسوم به انفجارهای ابرنواختری در دماهای نزدیک به صد میلیارد درجه سانتی گراد به وجود آمده‌اند؟

کمی که فکر کنیم می‌بینیم که اجزای سازنده‌ی بدن ما، از غبار بازیافت شده‌ی ستارگان حاصل شده‌اند. ما غبار بازیافت شده‌ی ستارگان هستیم!

پیمان اکبر نیا

 

/ 0 نظر / 11 بازدید