گزارش رصد هلال شامگاهی شوال 1434

گزارش رصد هلال شامگاهی شوال1434

تاریخ رصد :پنج شنبه 17 مرداد 1392، 8 آگوست 2013، 30 رمضان 1434

محل رصد : روستای قلعه موسی خان

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : 36    32شمالی،58   50شرقی

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : غبار محلی تا 4درجه

زمان استقرار در رصدگاه : 19:30

اسامی رصدگران : آقایان قضاوی، باقری، سرمدی، مهدیه، عابدینی. خانم ها: گلی، ترکان، نیری، قیصری، کاظمی، نسیمی

ابزارهای مورد استفاده : دو چشمی 80*15، 70*15، 80*20، 90*20، 100*25

غروب محاسباتی خورشید : 7:58

غروب ظاهری خورشید : 7:55

غروب محاسباتی ماه : 8:34

غروب ظاهری ماه :

مکث ماه : 36 دقیقه

نتیجه ی رصد : هلال با ابزار و با چشم رویت گردید

خلاصه ی رصد  با چشم مسلح

 زمان اولین رویت  : 8:04

 

اولین رصد گر رویت کننده : آقای سرمدی

 

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت : 5درجه

 

 جدایی زاویه ای  :

 

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

 

 فاز ماه :

 

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه : متغیر بین 120 الی 150

 

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده : آقای باقری

 

پایان رصد : 8:23

 

 

توضیحات :

 

 

 

 

 

 

در صورت رویت هلال با چشم غیر مسلح اطلاعات زیر تکمیل شود:

خلاصه ی رصد  با چشم غیرمسلح

 زمان اولین رویت: 8:10

 

اولین رصد گر رویت کننده : آقای قضاوی

 

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت : 4درجه

 

 جدایی زاویه ای  :

 

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

 

 فاز ماه :

 

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه : 120درجه

 

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت : بدلیل وجود غبار رویت نشد

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

 

 

توضیحات :

 

1-      هلال توسط تمامی رصدگران با چشم مسلح رویت شد.

2-      هلال توسط 8 نفر از رصدگران در بازه زمانی 8:10 الی 8:13  با چشم رویت گردید. بقیه رصدگران مطمئن از رویت با چشم نیستند.

3-      پس از بازه زمانی 3 دقیقه ای بعلت ورود هلال به غبار غلیظ نزدیک افق دیگر با چشم رویت نگردید.

4-      رصدگران با تجربه با تمرکز روی محل رویت با ابزار و توجه به شکل هلال موفق به رویت با ابزار شدند.

5-      بر اثر وزش باد رویت با چشم در بازه های زمانی 20 الی 30 ثانیه روی می داد، زیرا با وزش باد غبار کم و زیاد می گردید.

6-      با توجه به ورود هلال به غبار غلیظ نزدیک افق و تضاد رنگ کم هلال با زمینه آسمان فوکوس دقیق برای عکاسی از هلال شکل نگرفت ولی هلال در تصویر ثبت گردید. این شرایط در کل زمان رصد صادق بود.  

در تاریخ 16 مرداد، برنامه هلال در روز نیز انجام گرفت که بعلت غبار هوا هلال رویت نگردید.

 

متصدی تنظیم گزارش : خانم مرضیه نیری         تاریخ تنظیم گزارش : بامداد 18 مرداد 1392

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
سارا

سلام شما اموزش نجوم هم میدهید چون من خبر دارم فقط پژوهشسرا اموزش میدهد ولی چون چند ترم چند سال پیش رفته ام دیگر کلاس ها تشکیل نمی شود و من واقعا دوست دارم کلاس بروم