گزارش رویت هلال شامگاهی رجب 1435

گزارش رویت هلال شامگاهی رجب 1435

تاریخ رصد: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393، 30 آوریل 2014 میلادی، 30 جمادی الثانی 1435
رصدگاه:اصفهان، نجف آباد
رصدگران :آقایان حسن قضاوی، کوروش سرمدی و خانم ها زهرا گلی، مرضیه نیری و سیمین کاظمی
وضعیت افق: پوشیده از ابرهای رقیق و غلیظ در افق غربی
ابزار:  دوربین 80*15 ، 70*15 و 42*10

نتیجه : عدم رویت هلال

/ 1 نظر / 34 بازدید