گزارش رصد هلال شامگاهی ذی الحجه 1434

گزارش رصد هلال شامگاهی ذی الحجه 1434

تاریخ رصد : یکشنبه 14مهرماه 1392، 6 اکتبر2013 ،30 ذی القعده 1434

محل رصد : ارتفاعات قادرآباد

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه :50 58E، 32 37N

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : آسمان صاف وبدون غبار

زمان استقرار در رصدگاه :17:30

اسامی رصدگران : آقایان قضاوی، سرمدی، خانم ها گلی،نیری،کاظمی

همراهان: آقایان مهربانی،نادری،

ابزارهای مورد استفاده : دوچشمی 90*20، 80*15، 70*15وتلسکوپ 6اینچ اشمیت سلسترون همراه با سیستم goto

غروب محاسباتی خورشید : 17:44

غروب ظاهری خورشید : 17:38

غروب محاسباتی ماه : 18:34 

غروب ظاهری ماه : 18:26

مکث ماه : 51 دقیقه

نتیجه ی رصد : هلال به آسانی رویت شد.

خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح

 زمان اولین رویت  :

17:44

اولین رصد گر رویت کننده :

آقای سرمدی

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

8 درجه

 جدایی زاویه ای  :

19 درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

17 درجه

 فاز ماه :

3درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

170 درجه

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

 

آخرین رصدگر رویت کننده :

 

پایان رصد :

18:30

 

توضیحات :

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار :

17:40

اولین رصد گر رویت کننده :

خانم گلی

نوع ابزار :

دوچشمی 80*15

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

9درجه

 جدایی زاویه ای  :

19 درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

17 درجه

 فاز ماه :

3درصد

 ضخامت قسمت میانی ماه :

 

طول کمان ماه :

170 درجه

 سن ماه :

 

 فاصله ی ماه تا زمین :

 

زمان آخرین رویت :

18:26

آخرین رصدگر رویت کننده :

خانم نیری

ابزار مورد استفاده در آخرین رویت :

دوچشمی 70*15

پایان رصد :

18:30

 

توضیحات :

  1. سیاره زهره و زحل و عطارد درحین برنامه رویت گردید.

 

متصدی تنظیم گزارش : خانم مرضیه نیری                     تاریخ تنظیم گزارش :14/7/92

 

/ 0 نظر / 18 بازدید