رصد و عکس

84015018828757343794.jpg

رصد گروه رصدی

مورخ:22/04/91

مکان: روستای حاجی آباد

 

07606924035782018531.jpg

هلال صبحگاهی شعبان المعظم1433

مورخ:28/04/91

مکان: جنوب نجف آباد

نتیجه: به دلیل وجود ابر غلیظ هلال رویت نشد

رصدگران:آقایان رجایی قاهری قضاوی خانم ها: نیری گلی حقیقی

 

85374864440457416485.jpg

 

/ 0 نظر / 11 بازدید