'گزارش رصد هلال صبحگاهی ذی القعده1434

گزارش رصد هلال صبحگاهی ذی القعده1434

تاریخ رصد:12 مهر1392 ، 28 ذی القعده 1434 ،4 اکتبر 2013

محل رصد :ارتفاعات نجف آباد

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : N32:38 و E51:22

زمان استقرار در رصدگاه :5:20

اسامی رصدگران : مرضیه نیری،الهه خیراللهی

ابزارهای مورد استفاده : دوربین دوچشمی70*15

طلوع محاسباتی خورشید :6:00

طلوع ظاهری خورشید :6:10

طلوع محاسباتی ماه : 5:12

طلوع ظاهری ماه : به دلیل غبار زیاد ثبت نشد

بین الطلوعین :47 دقیقه

نتیجه ی رصد :هلال رویت شد

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار:

5:27

اولین رصد گر رویت کننده :

مرضیه نیری

نوع ابزار :

دوربین دوچشمی 70*15

 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :

8 درجه

 جدایی زاویه ای:

10 درجه

اختلاف سمت بین ماه و خورشید :

5 درجه

 فاز ماه :

1 درصد

پایان رصد :

6:20

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید