گزارش رویت هلال شامگاهی رجب1436

تاریخ رصد:
یکشنبه 29/6/1436 هجری قمری مصادف با 30/1/1394 هجری شمسی برابر با 2015-19-April میلادی

مکان رصد:

نجف آباد,پشت بام خانه نجوم

ابزاررصد:

تلسکوپ9اینچ کاسگرین بامقرEQ5, دوربین دوچشمی100*25,دوچشمی80*20, دوچشمی80*15

رصدگران:

آقایان:حسن قضاوی,کوروش سرمدی,رسول فرقانی

خانم ها:گلی,نیری

زمان محاسباتی غروب خورشید:19:37

وضعیت جوی:پوشیده ازغبار

نتیجه رصد:

هلال باچشم مسلح بعد از غروب خورشید رویت شد.

زمان اولین رویت:19:53

رصدگر:آقای قضاوی

ابزاررصد:تلسکوپ9اینچ کاسگرین


/ 0 نظر / 15 بازدید