گزارش رویت هلال شامگاهی ذی القغده1436

گزارش رویت هلال شامگاهی ذی القعده 1436

تاریخ رصد:
شنبه 29/10/1436 هجری قمری مصادف با 24/5/1394 هجری شمسی برابر با 2015-15-August میلادی
ساعت شروع رصد: 19:mm

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان قادرآباد- روستای قلعه موسی خان
( طول جغرافیایی: 50:58:--E -- عرض جغرافیایی: 32:36:--N) - منطقه زمانی: 03:30 -

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 19:47
زمان ظاهری غروب خورشید: 19:43
مکان غروب خورشید: پشت موانع
وضعیت افق: دارای غبار

نتیجه ی رصد:
رویت نشد.

مشروح گزارش:
متاسفانه علی رغم تلاش گروه ، هلال ماه به علت پوشش غباردرافق غربی رویت نشد.
وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
تلسکوپ 9اینچ ماکستوف کاسگرین به همراه مقر آی اپترون
رصد گـران و همراهان:
آقایان: حسن قضاوی,کوروش سرمدی,عبدالرحمن نادرخانی
خانم زهرا گلی

/ 0 نظر / 82 بازدید