گزارش رصد هلال شامگاهی ربیع الاول1436

تاریخ رصد :29صفر1436، 1دی ماه 1393

محل رصد : اصفهان ، نجف آباد ، روستای قلعه موسی خان

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه :32:36 N , 50:58 E

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : پوشیده از ابرهای پراکنده

زمان استقرار در رصدگاه :14:30

اسامی رصدگران :آقایان:قضاوی،سرمدی،عابدینی،نادرخانی

خانم ها:گلی،نیری

همراه:آقای فرقانی

ابزارهای مورد استفاده : تلسکوپ9اینچ اشمیت کاسگرین همراه بامقرEQ6.تلسکوپ6اینچ اشمیت کاسگرین همراه بامقرآی اوپترون.دوربین دوچشمی 90×20

غروب محاسباتی خورشید : 17:03

غروب ظاهری خورشید :17

نتیجه ی رصد :هلال رویت نشد.

توضیحات : گروه پس از استقرار در رصدگاه اقدام به برپایی و نصب تلسکوپ ها نمودند. تلسکوپ ها به دقت در روز الاین شدند و با خورشید، عطارد، زهره و وگا دقت تلسکوپ مورد آزمایش قرار گرفت.متاسفانه علی رقم برنامه ریزی و امید بسیاربعلت افزایش ابرهای پراکنده در افق حتی تا لحظات آخر غروب هلال، رویتی انجام نشد.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید